Přes tuto technickou náročnost slibují představitelé orchestru, že půjde o sezonu, která nabídne posluchačům výjimečné hudební zážitky.

„Dramaturgie nadcházející sezony, kterou tradičně zahájí festival Dvořákův karlovarský podzim, se přidržuje úspěšné minulé sezony. I nová sezona bude rozdělena do čtyř abonentních řad. Dvou stálých řad A a B, z nichž každá obsahuje deset koncertů. Další je řada klavírních recitálů K, v níž se počet koncertů zvýšil ze čtyř na na pět. Poslední je řada C, kde si každý z abonentů může vybrat z koncertů řad A, B a K, a sestavit si vlastní předplatitelský program o nejméně deseti koncertech,“ uvedl k nadcházející sezoně ředitel KSO Petr Polívka.

Řady A a B nabízejí základní díla klasického a romantického symfonického repertoáru a vybraná díla hudby XX. století i díla současná. Ve srovnání s minulou sezónou česká tvorba zazní o něco méně ve prospěch děl světových velikánů a velkých děl světové literatury, která v Karlových Varech v novodobé historii nezazněla – např. Händlův Mesiáš či Beethovenova Missa Solemnis. „Z českých autorů se objevuje v programech jednotlivých koncertů nejčastěji jméno Antonína Dvořáka, jehož tvorba je s historií KSO nejvíce spjata, zazní i díla Bedřicha Smetany, Bohuslava Martinů, Dalibora Štrunce a šéfdirigenta KSO Jana Kučery,“ poznamenal Polívka.

Řady A a B nabízejí základní díla klasického a romantického symfonického repertoáru a vybraná díla hudby XX. století i díla současná. Ve srovnání s minulou sezónou česká tvorba zazní o něco méně ve prospěch děl světových velikánů a velkých děl světové literatury. Z českých autorů se objevuje v programech koncertů nejčastěji jméno Antonína Dvořáka, zazní díla Bedřicha Smetany, Bohuslava Martinů, Dalibora Štrunce a šéfdirigenta KSO Jana Kučery.

V řadě klavírních recitálů vystoupí klavíristé, kteří představují vrchol klavírního umění – Ivan a Lukáš Klánští, Jaroslava Pěchočová, Tomáš Víšek, Marek Kozák a ruská klavíristka Sofja Gülbadamova. Z dirigentů se představí s KSO šéfdirigent Jan Kučera a čestný šéfdirigent Martin Lebel, z hostů Leoš Svárovský, Jaroslav Krček, Petr Altrichter, Jiří Rožeň, Jan Mikoláš, Jiří Štrunc, Amos Talmon, Lavard Skou-Larsen, Martin Kumžák, František Drs, vybrané koncerty umělecky povede koncertní mistr KSO, houslista Jakub Sedláček.