„Podle koncepce, kterou jsem měl možnost vidět, by všichni noví učitelé měli dělat po určitých letech atestaci, která jim má zvýšit prestiž. Podle mého je to naopak odrazující především pro nově nastupující učitele," sdělil mladý pedagog.

Po druhé atestaci mají učitelé navíc dosáhnout lepšího finančního ohodnocení.


Pouze 10,3 % panelistů Deníku z Karlovarského kraje si myslí, že zvýšení platů pomůže zvýšit prestiž učitelů, většina je přesvědčena o opaku. Odpovídalo 28 lidí.

„Druhá atestace je spojena také s novými funkcemi ve školství, z nichž je velká část nepotřebná a pouze vytváří další byrokracii, takže nechápu, jakým způsobem to může zvednout prestiž," komentoval Jan Havel. Důležitým hlediskem, co se učitelské praxe týče, je výše platu, která v současné době zdaleka, podle pedagoga, neodpovídá ohodnocení vysokoškolského absolventa. „Byl bych rád, kdyby se mzdy zvedly, ale nemyslím si, že kariérní řád je ta správná cesta. Sám osobně bych jednoduše mzdy navyšoval podle odsloužených let, tak aby učitelé, kteří učí dvacet nebo třicet let, měli nějaké slušnější finanční ohodnocení. A druhá věc, která by se ve školství mohla kromě finančního ohodnocení změnit, jsou učitelské pravomoci. Dnes se učitelé bojí toho, aby nepřišel do školy naštvaný rodič a nedovolil si na pedagoga téměř všechno, anebo aby vyplnili všechny byrokratické nutnosti například kvůli výletu třídy."

Odpovědi vybraných regionálních panelistů, které Deník pro vyhodnocení oslovil

OTÁZKA: Stačí dosavadní zvýšení platů učitelů a navržený kariérní řád ke zvýšení prestiže učitelské profese?

Tomáš Wizovský, 42 let, kastelán na hradě a zámku Bečov nad Teplou
Ano. V této fázi dosáhli pedagogové reálně maximálního úspěchu. Musíme si uvědomit, že jsou zde také další dlouhodobě platově poddimenzované profese s obdobně důležitým celospolečenským posláním, například živá kultura, památková péče a podobně.

Vladimíra Štrynclová, 62 let, ředitelka Střední logistické školy v Dalovicích
Ne, ale je to dobrý odrazový můstek.

Štěpánka Bergerová, 51 let, galeristka z Karlových Varů
Ne. Zní to líbivě, ale učitelé chtějí především zvýšit platy. Na kariérní řád se nejvíc těší byrokraté.

Jaroslav Dolina, 44 let, manažer turistického centra, Nová Role
Ne, a pokud nevíme, co jsme, tak bychom mohli být alespoň národ Komenského.

Jan Prudík, 69 let, kronikář města Karlovy Vary
Ne. Převážná část prestiže učitelské profese je na učitelích samotných. Rovněž si myslím, že na prestiži pedagogů se podepsal samotný porevoluční systém školství s mnoha nepovedenými až škodlivými reformami. Problém vidím také v přílišné feminizaci školství. Větší počet mužů v pedagogickém sboru, především na základních školách, by zlepšil vztahy mezi pedagogy samotnými a zvýšil by se i respekt žáků.

Jan Havelka, 32 let, hudebník, Karl. Vary
Ne, myslím si, že být učitelem je čím dál těžší a chování dětí čím dál horší.

Karel Tichota, 42 let, fotbalový trenér, Karlovy Vary
Ne, učitelé by měli být podstatně lépe placeni.

Petr Hruška, 52 let, farář z Chebu
Ne. K tomu je ještě dlouhá cesta, jejímž cílem musí být prostředí mnohem více a systematičtěji podporující spolupráci mezi rodinou a školou.

Josef Švajgl, 45 let, manažer dobrovolného svazku Mariánskolázeňsko
Ne, protože plat nemá souvislost s prestiží určité profese. Výše platu ovlivňuje zejména vstup a setrvání člověka v profesi. Podle průzkumů, které jsem dříve viděl, je prestiž učitelů vedle lékařů stále vysoká, i když mají nízké platy. Prestiž je naprosto zasloužená. Ke kariérnímu řádu se nemohu vyjádřit.

Vít Bezděk, 45 let, motorkář a cestovatel
Ano, jen učitelé mají malá práva na svou obranu před dětmi a jejich rodiči.