Rybáře, obchodně správní část Karlových Varů, Tuhnice a Dvory. Tyto karlovarské čtvrtě obsadily první příčky statistik z posledního veřejného průzkumu pocitu bezpečí. Právě v těchto místech se cítí Karlovaráci nejméně bezpečně. Jde už třetí anketu, kterou si nechalo město zpracovat, a už potřetí ji vyhrály Rybáře. Průzkum dělali během loňského října a listopadu studenti Střední pedagogické školy, kteří vyzpovídali 400 respondentů. Za zmínku stojí i závěr, že pro Rybáře hlasovalo 31 procent dotázaných, což je více než dvojnásobek pro obchodně správní části města, která se s 15 procenty umístila jako druhá. Z průzkumu také vyplynulo, že 54 procent dotázaných se cítí v Karlových Varech bezpečně, 46 procent pak nikoliv.

Velitel Městské policie Karlovy Vary Marcel Vlasák doufá, že v dalším průzkumu by už Rybáře takto vnímány být nemusely. Nejen strážníci, ale i hasiči, policisté a hlavně spořádání občané této čtvrti totiž věří, že jeden z hlavních faktorů už brzy zmizí. Tím je zchátralý areál pivovaru, jehož nový vlastník plánuje v dohledné době jeho demolici. Právě pivovar obývají bezdomovci a narkomané, což je jeden z důvodů, proč se lidí v Rybářích necítí bezpečně. "Jde už o třetí průzkum, který jsme si nechali zpracovat, a opět se na prvním místě umístily Rybáře. Je to dáno hned několika faktory. Jednak je to existencí ubytoven, dále přítomností Armády spásy, za níž jsme pochopitelně rádi, že plní svou funkci, ale některým lidem může její sídlo v Rybářích vadit, protože se u něho koncentrují lidé bez domova. A pak je to samozřejmě pivovar, ale tento problém snad už brzy skončí," komentoval průzkum Vlasák.

V noci na neděli hořela hala karlovarského letiště.
Do sezony opravy haly po požáru zvládneme, věří ředitelka karlovarského letiště

Podle něho podobná situace nastala v případě Tuhnic, kde ještě do loňska fungovala ubytovna v Charkovské ulici s problematickými nájemníky. "Poté, co se její majitel rozhodl, že tento objekt už nebude sloužit jako ubytovna, situace se v Tuhnicích zklidnila," konstatoval Vlasák.

Respondenti také odpovídali, jak by se podle nich mohla situace zlepšit. Nejčastěji odpovídali, že by pomohlo osvětlení rizikových lokalit, druhou nejčastější odpovědí bylo rozšíření městského kamerového dohlížecího systému. Podle Vlasáka jsou ale Rybáře poměrně slušně osvětleny. "Když si představíme Rybáře, většina z nás si vybaví dlouhou Sokolovskou ulici, která ale nemá příliš mnoho neosvětlených zákoutí. V tom Rybáře problém nemají. A co se týče kamer, o jejich účinnosti jsem poněkud skeptický, protože ne vždy dokáží všechno odhalit. Potíže Rybářů jsou i co se týče vymahatelnosti práva, tedy jak moc jsou funkční uložené pokuty. Pokud je dáte lidem bez domova, závadovým osobám, kolik z nich pokuty nakonec uhradí?" upozornil velitel městské policie.

Podrobné informace k Průzkum pocitu bezpečí 2022 najdete ZDE>>>

Studenti pedagogické školy tentokrát oslovovali nejčastěji mladší respondenty, protože strážníci chtěli znát názor i mladší populace. Všichni zodpovídali 15 otázek. Vedle již zmíněných témat odpovídali i na to, které skupiny osob podle nich nejvíce inklinují k protiprávní činnosti či naopak která skupina obyvatel je kriminalitou nejvíce ohrožena.

Jedna z otázek se týkala rovněž negativního chování ve společnosti. "Nejvíce lidem vadí majetková trestná činnost - v 36 procentech, vandalismus - ve 25 procentech a bezdomovectví - ve 14 procentech. Méně vadilo rušení nočního klidu, zde mohla hrát roli nižší věková skladba respondentů, kteří jsou v tomto ohledu shovívavější. Na druhou stranu z průzkumu jasně vyplývá, že i mladým lidem výrazně vadí bezdomovectví, které se umístilo na třetí příčce. Podobně nastavená byla také následující otázka zjišťující, které skupiny osob jsou považovány za nejvíce rizikové z hlediska páchání trestné činnosti. Nejvíce respondentů označilo odpověď Romové, 26 procent z celkového počtu odpovědí, což je pokles oproti údajům z roku 2019. Následovala odpověď mládež, nepřizpůsobiví občané na ubytovnách a bezdomovci. V odpovědi „jiní“ se nejčastěji vyskytovali drogově a alkoholově závislí a nezaměstnaní," uvedli zpracovatelé dat průzkumu.

"Vnímání bezpečnostní situace občany je důležitým faktorem při tvorbě koncepcí a následně konkrétních projektů prevence kriminality, které přispívají ke zlepšení bezpečnostní situace ve městě. Průzkum pocitu bezpečí 2022 byl realizován za dotační podpory Karlovarského kraje," dodala mluvčí městské policie Nikola Záhorová.