Jiskří to mezi vlastníkem této národní kulturní památky, tedy Karlovarským krajem, a Karlovými Vary. Jádrem sporu je multifunkční sál, který by Karlovy Vary chtěly změnit na koncertní sál pro Karlovarský symfonický orchestr. Navíc se důrazně ozval i Národní památkový ústav (NPÚ) v Lokti, který neustále zdůrazňuje, že bez jeho souhlasu s navrženým řešením interiéru Císařských lázní se obnova objektu nepohne ani o píď.

Primátor Petr Kulhánek (KOA) se snažil návrh koncertního sálu pro KSO sice detailně vysvětlit, ovšem památkáři stále nejsou spokojeni. „Národní památkový ústav v Lokti je připraven konzultovat a odborně posoudit návrhy související s úsilím Karlových Varů o umístění koncertního sálu v Císařských lázních. Potřebná dokumentace k takovému návrhu však dosud nebyla územnímu odbornému pracovišti NPÚ v Lokti předložena, ani nebyla předběžně konzultována. I pro předběžnou konzultaci, pokud má stavebníkovi při dopracování návrhu pomoci, je třeba již disponovat alespoň studií zamýšlených úprav,“ uvedla za NPÚ Jelena Kriegelsteinová.

Návrhy ke konzultaci a odbornému posouzení musí podle památkářů navíc předkládat vlastník objektu, tedy krajský úřad, s čímž Karlovy Vary souhlasí a podle primátora Kulhánka projekt s krajským úřadem i památkáři konzultují. Jenomže ti tvrdí, že z toho zatím nic splněno nebylo, a tvrdí, že z takzvaného variantního řešení umístění koncertního sálu v Císařských lázních měli možnost vidět pouze skicu zpracovanou architektem Dohnalem.

„Představení variantního řešení v podobě jediného obrázku, navíc v rámci vícestranného jednání na krajském úřadu, nelze označit ani za první krok v procesu odborného posouzení návrhu z hlediska památkové péče, jde spíše o nultý předkrok,“ uvedla ředitelka loketského NPÚ Romana Riegerová. Ze skici totiž podle ní nejsou zřejmé všechny možné dopady stavebních úprav. Ke kvalifikovanému posouzení je nezbytná přinejmenším studie nebo nejlépe projektová dokumentace, z nichž lze vyčíst všechny plánované zásahy do objektu. „Přesto už z této skici bylo na první pohled patrné, že návrh je naddimenzovaný a překračuje limity stanovené ze strany památkové péče, na což jsme autory skici upozornili jak my, tak i výkonný orgán památkové péče z krajského úřadu,“ doplnila Romana Riegerová.

Návrhy na stavební úpravy památkově chráněného objektu může navíc památkářům předkládat pouze vlastník objektu, tedy Karlovarský kraj. Podle památkářů tedy nelze prezentaci skici architektem Dohnalem při jednání na krajském úřadu považovat za projednání návrhu s NPÚ.

„Pokud Karlovy Vary dopracovaly variantní řešení navrhované architektem Dohnalem do podoby alespoň studie, musí svůj návrh projednat zejména s vlastníkem objektu, tedy Karlovarským krajem. Ten je jediným oprávněným subjektem, který by mohl zahájit kroky vedoucí k odbornému posouzení variantního návrhu z hlediska památkové péče,“ zdůrazňují památkáři. A dodávají, že pokud Karlovarský kraj toto variantní řešení předloží k odbornému posouzení, je NPÚ v Lokti připraven návrh konzultovat a odborně posoudit a poskytnout navrhovateli veškerou odbornou pomoc k dopracování návrhu do podoby, jež bude z hlediska požadavků památkové péče akceptovatelná.