Deník politikům v Karlovarském kraji položil dotazy:

1. Jaký máte názor na tuto problematiku a je možné takové nařčení věrohodně vyvrátit?

2. Myslíte si, že se po kauze exposlance Feriho spustí osočování politiků z obtěžování žen, a vylučujete, že byste mohl být z podobného chování nařčen?

Petr Kulhánek (STAN), hejtman Karlovarského kraje

Myslím, že celý život ctím slušný a gentlemanský přístup k ženám. Sexuální obtěžování je z mého pohledu lidský poklesek, pro který nemám žádné pochopení. Láska mezi dvěma lidmi je otázkou vzájemné přitažlivosti a citu, vynucování je nepřijatelné a mezilidské vztahy ničí. Nemám tušení, zda je možné toto nařčení věrohodně vyvrátit, nikdy jsem se do takové situace nedostal a doufám, že ani nedostanu.

Jakou vlnu tato věc spustí, nedokážu odhadnout, může odhalit skrytou „zkaženost“ dnešní společnosti v těchto vztazích. Jsem téměř 20 let šťastně ženatý, proto se mě otázka, zda vylučuji, že bych mohl být z podobného chování nařčen, nedotýká, mám svědomí čisté.

Karel Jakobec (ODS), uvolněný radní Karlovarského kraje

Já myslím, že je to věc velmi jednoduchá. Takto se chová prase, evidentně zakomplexované. Správný a normální muž usiluje o to, aby mu partnerka po akci řekla něco ve smyslu: „Teda nic krásnějšího jsem ještě nezažila, kdy si to zopakujeme, má lásko?“ Žijeme přeci proto, abychom se snažili v tomto směru více dávat než brát. Nikdo ještě nevynalezl nic hezčího a dokonalejšího, než je žena, a podle toho se k ní my muži musíme chovat. Vzhledem k počtu případů si myslím, že nařčení vyvrátit nepůjde.

Je samozřejmě možné, že nějaká vlna může být spuštěna. Pokud bude založena na pravdivých základech, je to jenom dobře, ale bohužel může vyvolat i spoustu účelových a nepravdivých obvinění, která se potom budou těžko vyvracet. Osočování politiků ze sexuálního obtěžování žen přece vyloučit nikdy nelze. Nevím, že bych se někdy ocitl v situaci, která by se z mé strany dala vykládat jako nějaký nátlak. Ale občas říkám sprosté vtipy, občas i vtipy nekorektní, ve dveřích dávám ženám přednost, pomáhám jim do kabátu, pouštím je sednout, umím i pochválit nový účes, a to u mužů nedělám! Nechovám se tedy genderově vyváženě. A kdoví, jednou i takovéto chování může být vykládáno jako sexistické, i když jsem ten poslední, kdo by si žen nevážil nebo si myslel, že nejsou mužům rovnocenné.

Areál AC Startu nutně potřebuje modernizaci. Tribuny si o to volají ale už mnoho let.
Přemostění na AC Startu zmizí. Co bude s celým areálem, město stále řeší

Jindřich Čermák (Piráti), radní Karlovarského kraje

Dalo by se odpovědět stručně – ne vždy znamená ne. Ze zveřejněných svědectví vyplývá, že exposlanec Feri tuto červenou linii překračoval často a v některých případech i pod nátlakem. Pro takové činy nemám pochopení u každého muže, u veřejně činného je to něco nepředstavitelného. Kauza Dominika Feriho ukazuje na celý kompletní problém, kdy naše společnost má tendenci relativizovat znásilnění. Pro oběti je pak nesmírně obtížné se s tím vypořádávat. Pak se nemůžeme divit, že je nahlášen jen zlomek z předpokládaného počtu sexuálních útoků. U Feriho je to o to smutnější, že představoval pro mladé voliče vzor, brali ho jako svého. Pokud je jejich vzor schopný chovat se jako machistické prase, na což je generace mladých velmi citlivá, i když se prezentuje jako gentleman, který hájil kampaň me too, tak takové pokrytectví přinese rozčarování a další pokles důvěry v politiky a politiku.

Za mě osobně – určitě udělám ve funkci celou řadu chyb, ale jsem naprosto přesvědčen, že této se opravdu nedopustím.

Jan Bureš (ODS), krajský náměstek

Násilí obecně do civilizované společnosti nepatří, bez ohledu na to, s jakou částí života ve společnosti je spojeno. Násilí je z principu špatné a akceptovatelné ho vnímám pouze jako součást nezbytné obrany. Pokud jde o konkrétní kauzu, necítím se být povolán do role soudce. Na jedné straně v politice platí presumpce viny, na druhé jako demokrat ctím právo každého na spravedlivý proces.

Nařčen může být každý, na každého lze podat trestní oznámení, na každého lze podat žalobu. Ale pouze nezávislé justici náleží právo rozhodnout, na čí straně je pravda.

Pacienti Karlovarského kraje už nemusí kvůli uzávěru komunikace mezi levou a pravou srdeční síní cestovat do Prahy.
Karlovarští kardiologové zavedli novou metodu, pacienti už za ní nemusí do Prahy

Robert Pisár (STAN)

Samozřejmě odsuzuji jakékoliv obtěžování, tedy i sexuální obtěžování žen. Kauzu pana Feriho znám jen z titulků na internetu, jeho reakce na oznámení byla rychlá a profesionální, v dnešní době naprosto neobvyklá. Myslím si, že obecně platí, že když někoho ve veřejném prostoru z něčeho obviníte, tak na něm vždy trochu špíny ulpí.

Nečekám, že by se strhla lavina obvinění ze sexuálního násilí, případně obtěžování ze strany politiků. Většina politiků má podle mne své práce tolik, že jim na podobné „aktivity“ již nezbývá dost energie. Vylučuji, že bych někoho sexuálně obtěžoval. Vyloučit, že mne někdo nařkne…, to neumím. Jelikož nekandiduji do parlamentu, nečekám, že bych byl cílem dehonestace. To je myslím hrozbou především pro ty, kdo jsou letos v čele kandidátek…

Tomáš Trtek (ANO), náměstek města Karlovy Vary

Zda odsuzuji sexuální obtěžování žen? Ano, samozřejmě. Jakékoliv takovéto chování je nepřípustné, a to nejen vůči ženám, ale celkově vůči komukoliv, kdo se musí bránit či strpět obtěžující jednání nad míru slušného občanského soužití.

Věrohodně toto nařčení vyvrátit je velmi složité – vyvraťte něco, co jste údajně spáchal, respektive nespáchal. Na druhou stranu věrohodně doložte, když je to často pouze tvrzení proti tvrzení.

A věřím, že bych z něčeho podobného nemohl být nařčen. Snažím se chovat slušně, abych nemohl být nařčen z žádného nemorálního chování.

Ilustrační foto
Strany v Karlovarském kraji sázejí ve volbách hlavně na poslance

Vojtěch Franta (Piráti), krajský náměstek

Ano, odsuzuji sexuální obtěžování žen i mužů, asi jako každý slušně vychovaný muž, či žena. Mrzí mě, že k tomuto v takové míře stále dochází, že jsou stále tyto případy bagatelizovány a že pro ženu, která sebere odvahu a vyjde s takovou skutečností na světlo, nejsme společensky připraveni jí v této otázce více pomoci a chránit ji. Nařčení z trestného činu je možné soudně vyvrátit, ale pachuť nevhodného chování bude s panem Ferim spojena i nadále.

Zároveň se evidentně otevírá prostor pro širší definici trestního činu znásilnění, které je u nás definováno mírněji než v jiných evropských zemích. Obětem takového násilí může současná situace dodat sebevědomí o svých zkušenostech promluvit. Rozhodně je tedy dobře, že se nyní debata otevírá, a věřím, že se společensky posuneme k vyspělejšímu přístupu, než se kterým se v současnosti setkáváme na sociálních sítích. Téma se dotýká celé naší společnosti, nejen politiků. U nich se společensky očekává, že mají mít vysoký morální kredit, byť pohledem do nejvyšších pater naší politiky o tom nemůže být řeč. Osobně bych si přál, aby politika lákala morálně kultivované osobnosti a abychom se za svou reprezentaci nemuseli stydět.

Osobně jsem nikdy nechápal agresivní, dominantní a macho způsoby chování vůči ženám a nebyl jsem jich nikdy schopen, tedy takové případné nařčení můžu vyloučit.

Patrik Pizinger (Místní), krajský radní

Sexuální obtěžování do demokratické společnosti v 21. století rozhodně nepatří. Abychom se ale z extrému, kdy se část lidí pořád tváří, že něco takového neexistuje, nedostali do zcela opačné polohy, je nutná otevřená veřejná debata k tomuto tématu. Takže doufám, že co nejdřív opadnou emoce vyvolané současnou kauzou a vše se přesune do věcné roviny.

Vít Hromádko (SNIK 1), krajský radní

Ano, sexuální obtěžování žen odsuzuji. Každý je odpovědný za své činy. Věrohodně vyvrátit tyto činy nelze, nebo velmi těžce. Nevím, zda se po kauze exposlance Dominika Feriho spustí osočování politiků z obtěžování žen. Je mi to jedno, pokud se to bude zakládat na pravdivých informacích. Vylučuji, že bych mohl být z podobného chování nařčen. Vůči ženám se chovám slušně.