Chatová část Tašovic dávno už neslouží jen pro rekreaci, lidé tam začali trvale žít. Kanalizaci si řešili různými septiky. V posledních horkých létech však ti, co brávali vodu například ze studní, začali mít velké problémy.

Kanalizaci a vodovod měl VSOZČ společně s Vodárnami a kanalizacemi Karlovy Vary (VaK) naplánováno už nějakou dobu, vše ale viselo na dotacích.

„Celkové náklady dosáhnou devíti milionů korun. Na akci jsme konečně dostali potřebnou dotaci, která činí čtyři miliony. Jsem velmi rád, že se to dotáhne do konce. S pracemi se začne už na jaře. Na kanalizaci se připojí 79 objektů, na vodovod pak 52,“ uvedl náměstek karlovarské primátorky Miroslav Vaněk, který je členem VSOZČ. „Je potřeba si uvědomit, že drtivá většina těchto uživatelů zde žije už trvale. Vybudování kanalizace bude mít přínos i pro životní prostředí, protože mnoho obyvatel je napojeno na různé žumpy. Nebudeme domýšlet, kolik odpadních vod pak končí v nedaleké Ohři. Takže to bude mít kladný vliv i na kvalitu řeky,“ konstatoval Vaněk.

Stará radnice Ostrov.
Ostrov čeká výstavba zbrojnice i rekonstrukce domu kultury za 75 milionů

Stejný názor zastává i ředitel VaK Zdeněk Frček. „Akci jednoznačně podporujeme. Ti lidé, kteří zde žijí, si to určitě zaslouží. Tašovice, které jsou velmi zajímavé pro bydlení, se tak díky tomu stanou plnohodnotnou lokalitou k životu,“ poznamenal ředitel Frček.

Tašovice přitom nebyly vždy jen rekreační oblastí. V dobách prvního rozmachu Svatošských skal zde byl dokonce přívoz, vyhlášená výletní restaurace a trvale obydlené domy.

Díky rozmachu turistiky, ať už pěší, vodácké nebo cyklistické, která se zvedla ještě po covidové pandemii, byla ve spodní části podél řeky Ohře vybudována cyklostezka. Té se raději místní kvůli velkému počtu výletníků vyhýbají a raději volí horní komunikaci. Jenomže do té nebylo dlouhé roky investováno a navíc spojka značně utrpěla transportem stromů z polomu ze sousedního lesa. Na opravu silnice, po které se kvůli značným výmolům nedá už téměř jezdit, čekalo město Karlovy Vary do doby, až bude hotová kanalizace a vodovod. Sítě mají vést totiž především pod silnicí. „Počítáme, že do konce roku 2024 budou kanalizace a vodovod hotovy. Pak by se mohlo začít i s opravou komunikace,“ přislíbil náměstek Vaněk.

Podobně jako Tašovice jsou na tom i obyvatelé atraktivní rekreační oblasti Velký Rybník. Zdejší vybudování sítí je rozděleno na čtyři etapy. V současné době se podle Vaňka připravuje ta třetí.