„Dotační program byl zřízen za účelem pomoci vlastníkům a nájemcům pozemků, kteří se ze zákona musejí starat o pozemky, jež jsou zasaženy výskytem invazních druhů rostlin. Celkový objem finančních prostředků určených pro letošní rok činí jeden milion korun a žádosti bude možné předkládat v termínu od 3. do 13. dubna,“ uvedl radní pro oblast životního prostředí, zemědělství a energetiky Karel Jakobec.

Podle zkušeností z loňského roku došlo k úpravě dotačních pravidel.

Nejvýznamnější změnou je především rozšíření okruhu žadatelů o nájemce pozemků, které jsou zahrnuty v Informačním systému Heracleum.

Rovněž byla navýšena maximální částka na jednoho žadatele z původních 150 tisíc korun na 300 tisíc korun a jednotková cena dotace na 10 tisíc korun za hektar.

„Doufáme, že navýšením finančních prostředků a rozšířením možnosti nájemců pozemků žádat o dotaci částečně pomůžeme omezit další výskyt těchto vybraných invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji,“ doplnil Karel Jakobec.

Poskytované dotace na boj proti invazním rostlinám jsou jednou z možností podpory desetileté udržitelnosti projektu nazvaného Omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji, který Karlovarský kraj realizoval v rámci Operačního programu Životního prostředí v letech 2013 až 2015.

Přesná pravidla tohoto dotačního programu jsou uveřejněna na internetových stránkách Karlovarského kraje.