Za úvěr, který je na stavbu třeba, bude společnosti ručit radnice, která je jejím majitelem.

„Teplárna vyráběla elektřinu i v minulosti. Vždy k tomu sloužila turbína, která se ale kupovala již jako použitá. Nicméně to byla v minulosti dobrá investice a provoz turbíny se nám vyplatil,“ uvedl starosta města Jan Bureš.

Zastaralé zařízení už ale není rentabilní, a tak je třeba vymýšlet nové možnosti.

„Teplárna prioritně vyrábí teplo. Dobře ale víme, že pokud páru, která při výrobě vzniká, proženeme kogenerační jednotkou, vyrobíme elektřinu pro vlastní potřebu a zbytek prodáme,“ vysvětluje starosta, který doporučil radě města nerozdělovat jedenapůlmilionový zisk společnosti z minulého roku na dividendy a ponechat jej jako takzvaný nerozdělený zisk. „Teplárna byla v plusu hlavně kvůli provedeným úsporným opatřením. Zima byla mírná, a proto evidujeme propad tržeb. Celkově jsme ale v plusu a to je dobře,“ dodal Jan Bureš.