Sekery, pily a pořádná dávka zručnosti jsou zapotřebí k tomu, aby tesaři postavili nový most. Vznikne u západní paty hradního donjonu, kde v minulosti stával. Jejich práci mohl o víkendu sledovat kdokoliv z návštěvníků, a dokonce se mu k tomu dostalo výkladu v rámci unikátního projektu Příkladná obnova hradu a přilehlých objektů.

První díl cyklu nesl název Tesařské řemeslo dříve a dnes. O ukázky řemeslného fortelu s využitím nástrojů používaných tesaři i v dobách dávno minulých se postarali Marek Žalud a Jiří Vacuška. „Na konstrukci můstku používáme i dřevo z modřínu, je z jehličnanů nejtvrdší. Jednotlivé díly si připravujeme předem pod arkádovým mostem a poté je odnosíme na místo, kde lávka vznikne. Bude to chtít několik silných chlapů, žádná technika se tam nedostane," uvedl Žalud.

Pro stavbu základní mostní konstrukce bude zapotřebí nastavit podélné nosné trámy plátovými spoji a na příčných trámech vyrobit ozdobné zakončení trámu, takzvané trámové zhlaví.

Návštěvníci dílny viděli ukázky výroby těchto prvků současnými nástroji i tradičními ručními nástroji, používanými v minulosti. A kdo se v sobotu nebo v neděli do Bečova nedostal, nemusí být smutný. Další dílna s názvem Tesařský dvůr je naplánovaná na víkend 27. a 28. dubna od 10 do 16 hodin.

Druhá dílna ukáže, jakým způsobem byla organizována práce na tesařském dvoře. Předvedeny budou například ukázky tesání trámů, rozvržení a orýsování tesařské konstrukce na tesařské podlaze nebo výroba tesařských spojů. „Návštěvníci budou mít možnost zkusit si pracovat se základním ručním nářadím," poznamenal bečovský kastelán Tomáš Wizovský.

Třetí dílna ponese název Jak se staví most. Termín jejího konání bude upřesněn podle postupu stavebních prací. Uskuteční se v místě montáže, a to na parkánu u západní strany donjonu. Most by měl být hotový do konce května. Dílna představí průběh montáže mostní konstrukce. „Návštěvníci se dozvědí, jakým způsobem se tyto prvky rozměřují a vyrábí," dodal kastelán Wizovský.