Navrhovaná varianta, kdy se budou střídat ve školách celé třídní kolektivy, je podle Martina Fouse, ředitele Základní a mateřské školy Myslbekova v Ostrově, tou nejlepší. „Je pro nás určitě schůdná. Vůbec nejlepší by bylo, kdyby se nám vrátily všechny děti. K tomu snad postupem času dojde,“ konstatuje Fous. Škola jako jedna z mála funguje i během celého nouzového stavu, zajišťuje totiž výuku pro děti rodičů, kteří bojují s pandemií covidu v první linii, tedy pro zdravotníky, hasiče a další. Zaměstnanci školy proto byli naočkováni přednostně.

„Informace, jak to bude příští týden, nám přišly do datové schránky teprve ve středu ráno a zatím se s nimi seznamuji. Musím připravit podklady pro rodiče,“ pokračuje ředitel školy. Vzhledem k tomu, že zařízení funguje jako škola i školka, musí také řešit návrat předškoláků do mateřinky. „Všechny děti, i ty školkové, budou muset dvakrát týdně projít testy. U těch školkových budou moci být přítomni i rodiče,“ vysvětluje.

Starší děti podle něho zvládnou testy samy. „Budeme testovat přímo ve třídách za přítomnosti vyučujícího. Předpokládáme, že poprvé jim vysvětlí, co a jak, podruhé už to zvládnou bez problémů. Tyčinka se strká jen na kraj nosu, pak se bude muset čtvrt hodiny počkat na vyhodnocení. To zvládneme,“ dodává Fous s tím, že v manuálech se myslí i na to, kdyby některému z dětí vyšel test pozitivní. Veškeré použité testy pak budou vyhozeny do pytle o speciální síle a barvě a nebude se podle něho s nimi muset nakládat jako s nebezpečným odpadem.

Přípravy na zahájení školní docházky jsou v plném proudu i v Základní a mateřské škole ve Staré Vodě. „Dostali jsme manuály od ministerstva školství. Měly by nám dorazit testy, které budu dělat já ve třídě,“ uvedl ředitel školy Martin Vlasák. Podle jeho slov bude v pondělí 12. dubna umožněna přítomnost zákonných zástupců dětí, aby viděli, jak bude testování žáků vypadat. Vzhledem k tomu, že základní škola je malotřídní, bude fungovat bez rotací. „Na nás se rotace nevztahuje, což je podle mého pozitivní.“ Distanční výuka je podle ředitelových slov hlavně v první a druhé třídě obtížná. Proto ve škole prováděli individuální konzultace. Kolik dětí v pondělí do školy dorazí, ale zatím neví. „Mám zprávy o tom, že někteří rodiče nechtějí nechat své děti testovat, budu je ještě obvolávat, abychom věděli, v jakém počtu žáci přijdou,“ konstatuje ředitel. Ve Staré Vodě začne fungovat i mateřská škola. Vzhledem k tomu, že do školky ale mohou jen předškoláci, bude se otevírat pro dvě děti.

V Kraslicích se hodlají hodně věnovat nejen výuce, ale i práci s kolektivem, ze kterého byly děti vytrženy. „Domnívám se, že mnohem větší škody, než je neprobrané učivo, napáchal chybějící kontakt žáků mezi sebou. Plánujeme tedy se hodně věnovat nejen výuce, ale i práci s kolektivem. Někteří spolužáci se dokonce neviděli několik měsíců. Je pravda, že někteří mohou mít obtíže při adaptaci na školní prostředí. Není nejdůležitější se snažit dohnat veškeré učivo, ale znovu nastartovat školní stroj,“ říká ředitel kraslické ZŠ v ulici Dukelská Jan Kuzebauch, který v testování a rotační výuce nevidí problém. Prezenční výuka bude spuštěna 12.4. pro žáky 1. a 3. ročníku a třídy 5.A. Ostatní třídy 1. stupně a všechny třídy 2. stupně budou pokračovat v distanční výuce. Příští týden si žáci 1. stupně role vymění.

V Sokolově se v průběhu rotační výuky na prvním stupni ZŠ budou žáci po týdnu střídavě učit ve škole a doma, obnoví se také výuka ve speciálních třídách, přípravných třídách na základní škole Běžecká, Švabinského a Křižíkova. Střídat se v rotační výuce budou celé třídy.

"Ředitelé nastavili režim především podle toho, aby měly třídy své učitele na všechny předměty, především výuku jazyků, neboť na prvním stupni vzdělávají i učitelé z druhého stupně, který pokračuje v distanční výuce s upraveným rozvrhem. Budeme se snažit, aby se netvořily fronty v žádných prostorech škol, ani u vstupů, družin, nebo v jídelnách. Ranní provoz a začátek výuky bude přizpůsoben tak, aby v klidu a bez problémů proběhlo testování žáků," říká vedoucí školského odboru Barbora Bardonová. Částečný návrat do škol se budou školy dětem snažit zpříjemnit pobytem venku náhradou za tělesnou výchovu i aktivitami v družinách, které v neměnných skupinách budou fungovat pro děti, které v daném týdnu chodí do školy.

"Důležité je, že zajištění péče o děti rodičů vybraných profesních skupin, přechází z DDM a MŠ Alšova na všechny školy – děti příslušníků IZS, učitelů, zaměstnanců Úřadu práce, Finanční správy, ČSSZ, a další se tedy střídat nebudou – i v týdnu, kdy se jejich spolužáci budou učit z domova, bude pro ně v jejich škole připraven školní klub či třída, kde o ně bude postaráno," dodala Bardonová.