Aniž by to někdo z oficiálních míst v Karlovarském kraji tušil, ministerstvo životního prostředí vydalo vloni v květnu předchozí souhlas k podání návrhu na stanovení dobývacího prostoru vyvřelé horniny zvané bazanit v obci Hlinky, která spadá pod Stanovice na Karlovarsku. Navíc ministerstvo lokalitu, která patří státu a kde se nacházejí známé čedičové varhany pod vrchem Hůrka, rozšířilo. Ložisko kamene, tedy jeho možná těžba, je sice zaneseno v územním plánu Karlovarského kraje, ale vedení radnice ve Stanovicích nemělo tušení, že je těžba až tak aktuální. A tak se letos v lednu nestačila starostka Alice Kondelčíková divit. Zástupce těžařské firmy KMK Granit a její ředitel Pavel Tatýrek ale uklidňuje, že celý proces je teprve na začátku a o těžbě není zatím rozhodnuto.

"Dozvěděli jsme se o tom jen díky panu Tatýrkovi, který za námi v lednu přijel, přišel se nám představit a oznámil nám aktuální stav věci. Přiznám se, že jsme byli hodně zaskočeni. Ano, že je tu chráněné ložisko, které je zaneseno do územního plánu kraje, samozřejmě víme. Ale to zkrátka komunisté dělali, že v dobách socialismu mapovali celé území České republiky a zjišťovali ložiska různých surovin. Navíc to naše se nachází na území chráněné krajinné oblasti," říká starostka Stanovic.

close Ohraničený prostor zásoby kamene v okolí Hůrky. info Zdroj: OÚ Stanovice zoom_in Ohraničený prostor zásoby kamene v okolí Hůrky.

Jak pokračuje, možný kamenolom se má nacházet vzdušnou čarou 400 metrů od obce. "Dotčenými nejsou jen Hlinky, ale i další obce, jako Stanovice, Dražov, ale i ty, co nejsou v našem katastru - Vodná, Přílezy či Útvina. Těch všech se to také týká. Víme, že příliš obranných možností nemáme, ale i tak jsme se v zastupitelstvu usnesli, že s těžbou nesouhlasíme. A problém s ní mají i obyvatelé, kteří proti ní sepisují petici, do níž se zapojili lidé ze všech našich obcí," konstatuje Kondelčíková s tím, že na krajském úřadě se nyní k této záležitosti dokončuje stanovisko EIA.

Ředitel KMK Granit vysvětluje, že zatím není nic rozhodnuto. "Ano, ten záměr na těžbu horniny tam je. Nachází se tam chráněné ložiskové území, ale my ještě žádné povolení nedostali. Je to dlouhý a složitý proces a nikdo neví, zda k těžbě nakonec dojde. Nyní na ni budeme zpracovávat projekt," reaguje šéf těžařské firmy z Krásna, který zastává názor, že lidstvo se bez surovin, které jsou v zemi, zkrátka neobejde. "Kvalita i zásoba kameniva v našem regionu klesají. Navíc ho budeme potřebovat pro stavbu dálnice. Nebo se máme smířit s tím, že se k nám bude muset materiál vozit z jiných koutů republiky a bude se s ním putovat desítky kilometrů? Nikdo tady přece nechce likvidovat přírodu, ale podívejte se, jak to chodí v Alpách, kde jsou také kamenolomy a lidé to akceptují," dodává Tatýrek, který, jak sám přiznává, pochází ze Sokolova, kde celý život poslouchá za svými okny hluk, jenž vydávají pásové dopravníky.

Kamenolom se má dotknout i známých čedičových varhan u Hlinek. Stěna se vysoká asi dvacet metrů a patří k těm nejtypičtějším příkladům čedičového geologického jevu v České republice, u těch nejznámějších se natáčela pohádka Pyšná princezna, jde o Panskou skálu u Kamenického Šenova. Čedičové varhany u Hlinek se nacházejí v opuštěném lomu, který je asi jeden kilometr vzdálený od obce Hlinky. Kamenná stěna se tyčí při levé straně silnice směrem na Přílezy pod vrchem Hůrka ve Žlutické vrchovině. U Hlinek se už jednou kámen těžil, a to začátkem 19. století, těžba tam byla následně zastavena. Od roku 1997 je oblast v okolí čedičových varhan chráněným územím, kde žije například čáp černý.