Jakou koncepci zvolit pro širší centrum města včetně dolního nádraží, jak vyřešit veřejnou dopravu včetně terminálu či oživit starou vodárnu v Tuhnicích? A zbourat, nebo opravit Vřídelní kolonádu? Tento úkol čeká na hlavního architekta, který bude městu radit v architektuře a urbanismu a také se strategickým a ekonomickým rozvojem. A jak tohoto osvíceného vizionáře Karlovy Vary najdou?

Kancelář architektury
V Kanceláři architektury města, což bude nová příspěvková organizace s ředitelem, by měli pracovat odborníci na architekturu a urbanismus, kteří městu pomohou s koncepčním plánováním i s ekonomickým rozvojem. Městský architekt by měl řešit velké investiční a rekonstrukční záměry i zdánlivé drobnosti, které ovšem významně ovlivňují dojem z města. Třeba to, že v každé ulici město používá jiný mobiliář, nebo že dvě vedle sebe ležící ulice vypadají po rekonstrukci každá jinak.

Ředitel Kanceláře architektury města, jak se oficiálně nová příspěvková organizace nazývá, vzejde z otevřeného výběrového řízení. „Vítěze vybere na konci října mezinárodní porota, v níž zasednou například hlavní architekt švédského Varbergu Hakan Cullberg, ale i renomovaní čeští architekti či zástupci města,“ vysvětlil primátor Petr Kulhánek (KOA). Do výběrového řízení, které rada vyhlásí ve druhé polovině srpna, se mohou hlásit architekti, odborníci na urbanismus a městské plánování.

Na založení kanceláře se město připravovalo více než rok. A je teprve třetím českým městem, které po Brně a Praze podobnou instituci zakládá. „Je rozhodně velice dobré, že se Karlovy Vary rozhodly tuto kancelář založit,“ kvitoval záměr města Ivan Plicka, předseda České komory architektů. A doplnil, že je jistě ku prospěchu, že město bude mít od architektů kvalitní podklady pro koncepční rozhodování o jeho budoucím rozvoji.

Stejný názor má i primátor Petr Kulhánek, podle něhož nemohou Karlovy Vary věčně žít jen z lázeňské slávy a festivalového týdne. „Potřebujeme aktivně promýšlet a utvářet budoucnost města, ale chybí nám autorita se sjednocujícím pohledem, který na jedné straně chrání přírodní a architektonické hodnoty a na té druhé umožňuje rozvoj, funkčnost a zvyšuje jeho atraktivitu. Proto jsme se rozhodli založit instituci, která má vizi dlouhodobě držet,“ vysvětlil primátor.

Stanoviska a odborná doporučení odborníků z Kanceláře architektury by měla podle primátora rada respektovat. Konečné slovo ale budou mít v investičních záměrech zastupitelé. Odměna pro ředitele této organizace bude sjednána smluvně.