Ojedinělou příležitost pozoruhodnou stavbu důkladně prozkoumat dávají stavební práce, které byly k záchraně a dlouho plánované obnově této památky před několika dny zahájeny. O funkci stavby ani o jejím stáří není totiž mnoho informací.

Předpokládá se, že theatron byl určen pro divadelní a hudební produkce pod širým nebem, což je zřejmé i ze samotného názvu, jímž se označovala hlediště antického divadla. „Zda valečský theatron fungoval jako jeviště, nebo jako hlediště, dnes není zcela zřejmé, ale lze uvažovat o obou variantách,“ uvedl Jakub Chaloupka z loketského pracoviště Národního památkového ústavu (NPÚ).

Ilustrační foto
Nezaměstnaných v kraji je nejvíce z celé republiky

Theatron už památkáři zkoumali před zahájením vlastních stavebních prací. „Dokumentace má sloužit jako pomůcka k co nejvěrnějšímu dodržení autentického charakteru zdiva a zachování informace o objevených detailech výstavby. Využíváme všech dostupných prostředků, např. leteckého laserového skenování v kombinaci s geodetickým zaměřením, snímání z bezpilotního letového prostředku, detailního průzkumu zdiva a souvisejících terénů. Využíváme rovněž i trojrozměrné dokumentace,“ řekl archeolog loketského pracoviště NPÚ Filip Prekop.

Objekt sestávající ze tří teras je dlouhodobě v havarijním stavu. Poškodily jej zejména vzrostlé náletové dřeviny, které v některých částech stavby způsobily značné destrukce. Byl vybudován z převážně kamenného zdiva, místy smíšeného s pálenými cihlami. Zdivo dle předběžných zjištění v minulosti nebylo omítané. Uprostřed spodního stupně se nachází erb Štampachů vytesaný z červeného pískovce.

BÝVALÝ PICÍ PAVILÓN, dnes obecní kino.
Díky projektoru nabídnou v Kyselce premiérové filmy

Zajímavá je i samotná poloha stavby při jižním svahu parkového pahorku. Pahorek je v těchto místech theatronem doslova ukrojen, takže nezasahuje do barokní pohledové osy od hlavního průčelí zámku směrem na západ, skrz střed iluzivních bran až na vrcholek se zříceninou Neuhaus. Zda a případně jakou souvislost měl theatron s dalšími objekty v parku, jako je například renesanční grotta či kaskády, bude předmětem bádání, stejně tak jako určení jeho stáří. Neunikl ani pozornosti filmařů. Diváci jej mohou spatřit jako kulisu například ve filmu Radúz a Mahulena z roku 1970 s Magdou Vášáryovou a Janem Třískou v hlavních rolích. V roce 1997 tam Kryštof Hanzlík točil rodinný film Do nebíčka, kde si zahrál například Petr Hapka a k filmu složil i hudbu. A v roce 2009 tam Juraj Herz natočil horor T.M.A.