Přednáška se zaměřuje na letce, kteří se nejrůznějšími cestami snažili bojovat proti okupantům své země. Časová linie začíná událostmi let 1938 a 1939, mnichovským diktátem a zabráním zbytku Československa, a končí poúnorovými událostmi.

Vyzdviženy budou čtyři z mnoha jedinečných a často velice krutých životních příběhů. Kromě generálporučíků a legend československého letectva Františka Fajtla a Františka Peřiny budou zmíněny i tragické osudy armádního generála/Air marshala RNDr. Karla Janouška a plukovníka in memoriam Františka Truhláře.

18. března, od 17 hodin, Městská knihovna Ostrov