Do současné podoby byl v letech 1999 – 2001 románský hrad zrekonstruován a posléze otevřen pro veřejnost panem Miroslavem Pumrem, kterého za toto úsilí zakladatelé hradu, rod Nothafftů, nechali povýšit do šlechtického stavu s právem užívat rytířského titulu. Město Skalná se nachází 12 kilometrů severně od Chebu v blízkosti německých hranic.

CO VŠECHNO JE PRO VÁS PŘICHYSTÁNO?

Středověká hodovna, vinotéka, královský sál, muzeum hradu, muzeum hasičské techniky, muzeum soudnictví a vězeňství, nocležna, hradní vězení a středověká kovárna.

Prohlídky hradu probíhají celoročně. Vstupné je od 80 do 150 korun, mimo dobu prohlídek 195 Kč. zdroj: www.vildstejn.cz