Budete si tak moci prohlédnout malý a velký muzejní sál, obrazárnu, jejíž součástí je i kompletní sbírka portrétů všech opatů, kteří vedli klášter od 12. až do 20. století a odkud je možný i pohled do knihovny shora – z úrovně druhé galerie. Uvidíte pracovnu knihovníka s původním vybavením ze začátku 20. století, čítárnu a hlavní sál klášterní knihovny. Do prohlídkové trasy není zařazen kostel, protože ten slouží především k církevním účelům. Pokud bude jeho zhlédnutí možné, bude vám to oznámeno na místě. V prostorách jižního křídla kláštera, které v letech 2012 – 2015 prodělalo rozsáhlou rekonstrukci, působí kulturně-vzdělávací centrum Hroznatova akademie. Ta prezentuje návštěvníkům místo, kde sídlí, a jeho historii a současně formou tvořivých dílen a workshopů nabízí řadu volnočasových aktivit. Ke klášteru patří i veřejnosti přístupný rozsáhlý park a občerstvit se můžete v přilehlé restauraci. V okolí kláštera vedou i cyklostezky.