Je pondělí ráno, jako každé jiné prvního pracovního dne nového týdne, a i na Waldorfské základní škole a mateřské škole Wlaštovka v Karlových Varech začíná vyučování. Zatímco na standardních školách se učí od 8. hodin, zde je první hodina posunuta až na půl devátou.

Než ale děti ze šestého ročníku začnou plnit své první úkoly, povídají si o tom, co podnikaly během volna. Atmosféra je uvolněná a v tomto duchu pokračuje i následující výuka matematiky. Ještě před samotným počítáním děti se svou třídní učitelkou Jitkou Nydrlovou tleskají do rytmu. „Na waldorfské škole je důležitou součástí výuky matematiky rytmus, který se používá nejen při výkladu násobků. Děti tleskají, dupou a skáčou do násobkového rytmu,“ vysvětluje ředitel školy Jan Strejcovský.

Na žácích je vidět spontánnost, v čemž je podporuje i jejich třídní učitelka. Nikoho jakoby vůbec netlačí čas. „Nemáš hotovo? Tak si to v klidu dodělej,“ říká učitelka těm, co si nestačili látku opsat.

Právě tato škola přitom vede tabulky úspěšnosti přijímacích zkoušek z matematiky na čtyřletá studia v rámci karlovarského okresu. Zdejší žáci dosáhli 45,08 procenta, na druhém místě skončila Základní škola Masarykova z Ostrova školy se 43,35 procenta, celorepublikový průměr je přibližně 41 procent (úspěšnost jedné školy na území Prahy 2 je například 68 procent).

Kino Čas prošlo během února první velkou rekonstrukcí po dvaceti letech.
Kino čas mění po 20 letech design. Modré sedačky nahradí vínové

„Probíráme právě zlomky, konkrétně jejich rozšiřování a krácení,“ hlásí Jitka Nydrlová, která má na starosti výuku všech předmětů. S žáky tak tráví veškeré jejich školní dny a zná je velmi dobře.

Na první pohled to vypadá, že výuka zlomků se na zdejší alternativní škole od té na standardní až tak příliš neliší. „Jdeme cestou reálné představy. Takže, když probíráme rozšiřování zlomků, pro lepší znázornění používáme třeba namalovanou pizzu. Snažíme se hodně dětí ptát, aby na správný výsledek přišly samy,“ poznamenává Jitka Nydrlová. Než tedy napíše správný výsledek na tabuli, dává prostor svým žákům. Ne vždy hlásí správný výsledek. „Chce to také střídat jednotlivé možnosti, aby děti udržely pozornost,“ pokračuje.

Velký důraz je kladen na geometrii, které říkají posvátná. Děti v ní rýsují různé formy, které připomínají mandaly. A zdejší šesťáci se rádi chlubí se svými výtvory. „Jde o zábavnou výuku v podobě hry, díky níž si procvičují ruce. Žáci u nás zkouší zapojit jak levou, tak pravou, a tím si trénují obě hemisféry. Také u nás považujeme za velmi důležité ruční práce, takže každý náš žák si musí uplést dvě ponožky. Motorické práce totiž pomáhají myšlení. A tak žáci pracují i se dřevem, kdy vyřezávají misky, a šijí zvířátka, jejichž vzory si sami připravují,“ popisuje kantorka, která nikdy na klasické škole nevyučovala. „Vždy mě přitahovalo alternativní školství, protože to standardní je až příliš statické. Tady se klade důraz na rozvoj dítěte, na seberozvoji celého člověka. A i my jako kantoři díky tomuto přístupu můžeme lépe pracovat sami na sobě,“ připouští učitelka z waldorfské školy.

Kateřina Domalípová na srpnovém mítinku Andreje Babiše v Ostrově.
Domalípová zůstává místostarostkou Ostrova. Radní řeší petici za její odvolání

Třída působí jako komunita. Děti se hodně navštěvují ve svém volnu, přespávají u sebe, což vyplynulo z jejich vyprávění. Působí velmi kamarádsky, jako jedna parta. „Pokud má někdo problém, řeší se to společně. Myslím si, že naše se děti, které jsou hodně aktivní a zvídavé, což je dobře, se dokážou se životem lépe poprat. Hodně se ptají a tím projevují zájem,“ vysvětluje Jitka Nydrlová.

Výuka na waldorfské škole je hodně o vyprávění. Vypráví se nejen skutečné příběhy, ale i pohádky, legendy. Učení je pak rozděleno do velkých epoch.

A proč jsou podle ředitele Strejcovského zdejší žáci úspěšnější v matematických přijímacích zkouškách než ti ze standardních škol? „Asi právě proto, že jsme jiní a praktikujeme waldorfskou pedagogiku. Žáky se snažíme šetřit, ve výuce jedeme volně, a díky tomuto přístupu naše děti postupem let vědí, co jim jde a co jim nejde. I proto jsou mnohem klidnější a u přijímacích zkoušek nepodléhají tolik stresu,“ uzavírá ředitel školy.

A co jde a nejde žákům z této školy u přijímaček z češtiny a matematiky?
Kategorie otázek / dobře vyřešených úkolů (v procentech)
Český pravopis / 41,41
Komunikace a sloh / 43,33
Porozumění textu / 53,66
Skladba / 64,44
Tvarosloví / 40
Tvorba slov a slovní zásoba / 60,76
Číselné výrazy, zlomky, desetinná čísla/ 55
Číslo a početní operace/ 69,86
Grafy, schémata, tabulky a slovní úlohy / 50,77
Převody jednotek / 54,69
Přímá, nepřímá úměrnost / 37,50
Slovní úlohy na číselné obory, rovnice / 47,76
Výrazy s proměnnou/ 37,50
Co znamenají čísla u témat? Jde o procento dobře vyřešených konkrétních úkolů z matematiky nebo českého jazyka žáky dané školy při přijímacím řízení na čtyřleté obory na středních školách.
Poznámka: Každému příkladu nebo otázce autor testů přiřadil oblasti, v kterých musí mít žák znalosti, aby mohl daný příklad/úkol/otázku vyřešit či odpovědět. Například k vyřešení příkladů v matematice je často třeba mít znalosti z více oblastí.