Rekonstrukce kuchyně školy byl záslužný krok, který zkvalitnil strávníkům podmínky. Podle zastupitele Jaroslava Rovného však město nehospodařilo správně a projekt se zbytečně prodražil. Město však tato nařčení odmítá.

„S velikou slávou byla veřejnosti představena zrekonstruovaná kuchyně základní školy v Hroznětíně. Dříve než na tuto oslavu jsem měl být pozván na konzultaci ohledně přípravy projektů celkové rekonstrukce. Proč to říkám? V Zastupitelstvu města Hroznětín jsem jediný, kdo má více jak čtyřicetiletou praxi v gastronomii. V případě, že by se nadutí papaláši ve vedení města před zadáním když ne se mnou, tak alespoň s někým jiným poradili, mohli jsme se společně vyhnout ostudě, a ještě ušetřit minimálně 600 - 700 tisíc korun,“ kritizuje zastupitel.

Ten tvrdí, že má pro svá slova podstatné argumenty. „Kuchyně základní školy zcela nepochybně rekonstrukci potřebovala. Když jsem se při schvalování rozpočtu ptal pana starosty Malečka, zda navrhovanou částku konzultoval s odbornou firmou, tak mně odpověděl, že ano. Jednalo se o schválenou částku 700 tisíc korun. Proto mě velice udivilo, když jsem se při slavnostním otevření opravené kuchyně dověděl, že celkově se na nové gastrozařízení vynaložila částka téměř o 500 tisíc vyšší. To samo o sobě by ještě nebyla tragédie, pokud by se jednalo o zařízení, které by našlo v novém provozu své využití. A zde je dle mého názoru ten největší průšvih,“ doplnil zastupitel.

Podle jeho názoru je kuchyně vybavená takovým zařízením, že počátek jejího efektivního využití nastává až při výrobě tří až pěti druhů jídel o minimálním počtu 250 porcí. „Dle předloženého týdenního menu jsem zjistil, že kuchyně vyrábí v jeden den průměrně 160 porcí, a to včetně jídel pro veřejnost, přičemž se vyrábí jeden druh polévky a jeden druh hlavního jídla,“ dodal Rovný. „Vzhledem k tomu, že budu informovat o celé události vedení kraje, který částečně na rekonstrukci přispěl finanční částkou, nebudu se zde dopodrobna rozepisovat o všech zbytečnostech, kterými je kuchyně vybavená. Snad postačí, když uvedu příměr, koupíte si luxusní auto vybavené na dlouhé cestování a poté s ním jezdíte pouze 15 kilometrů do práce a zpět,“ rýpl si do vedení radnice bývalý starosta a současný zastupitel Rovný.

Starosta Martin Maleček se však podobným nařčením brání. „K praxi a vzdělání pana zastupitele Rovného se nebudu vyjadřovat. Uvedená rekonstrukce je v souladu s Plánem rozvoje města Hroznětín, byla vypsána veřejná zakázka na dodávku gastrotechnologie, stavební část, elektroinstalaci a zdravotechniku. Veřejné zakázky posoudila výběrová komise složená na základě usnesení zastupitelstva. Dodavatele gastrotechnologie schválilo zastupitelstvo všemi 15 hlasy včetně zastupitele Rovného, ostatní dodavatele schválila na základě kompetencí rada města,“ hájí město starosta. „Částka v rozpočtu města byla ve výši 700 tisíc gastro, 800 tisíc stavební úpravy, elektroinstalace, zdravotechnika. K částce stanovené na gastro se dále počítalo s příspěvkem od kraje a ten jsme obdrželi ve výši 220 tisíc. Také jsme vybrali dodavatele s nejnižší cenou a nejdelší zárukou,“ vypočítal Maleček. „Kuchyň vaří pro 170 strávníků, ale musí být schopná vařit 250 jídel na základě stanovené kapacity školy, která je 250 žáků. Tento požadavek byl zadáním ve výběrovém řízení. Jestli by zastupitel Rovný někde ušetřil, je to pouze jeho spekulace,“ doplnil Maleček.

Ten na podněty Jaroslava Rovného slíbil reagovat také na příštím jednání zastupitelstva. „Určitě na tento podnět zastupitelům odpovím,“ uzavřel Maleček.