„Naše organizace má za hlavní poslání práci s lidmi s mentálním a kombinovaným postižením v jejich přirozeném sociálním prostředí. Umožňujeme jim žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný. Snažíme se jim tedy pomáhat k samostatnosti," informoval předseda sdružení Bohumil Svoboda.

Lístečkový bál, jak se taneční zábava jmenovala, se rozjel hned od začátku. Po úvodním výstupu mladých tanečnic se na parket vrhli lidé s postižením a od prvních tónů se nezastavili před ničím. Hit střídal hit a choreografický výčet, který byl k vidění, by vydal na pěkně dlouhý seznam.

„Takové zábavy pořádáme dvakrát do roka. Na jaře přijde na řadu opět Kytičkový bál. Celkem jsme takto zorganizovali už přibližně patnáct bálů," dodal předseda.

Dílčí cíle sdružení jsou také ve snaze naučit klienty péči o vlastní osobu, zajistit si stravu nebo chod domácnosti.