Celkem sedm let působil v minulých volebních obdobích Tomáš Hybner (ČSSD) na postu náměstka primátora města. Za tu dobu se v Karlových Varech hodně podařilo. A to v kladném i záporném smyslu. Rozvoj města poznamenala sílící kritika prodejů městského majetku, leckdy pod cenou a často jen pro vyvolené. Tehdejší vedení města, tedy koalice ODS a ČSSD, za to zaplatila v komunálních volbách. Tyto strany sice nepropadly na úplné dno, ale také nezískaly tolik hlasů, aby znovu utvořily koalici.

Po změnách, které tyto volby přinesly, se v loňském roce stal z Tomáše Hybnera jeden z předních představitelů opozice v městském zastupitelstvu.
Novou roli si osvojil velmi rychle, jeho opoziční hlas je hodně slyšet. Tomáš Hybner se nebojí pravidelně a nahlas kritizovat současné vedení města. Je vždy připraven a současnou koalici rozebírá takřka na šroubky. Což vůbec není špatné, opozice má právo, vlastně musí takto fungovat.
Tomáš Hybner ale zároveň působí na Karlovarském kraji, kde má na starost regionální rozvoj a dotační politiku.
Zajímalo nás tedy, jak Tomáš Hybner vnímá rozdíl mezi prací na radnici a v opozici, co má na krajském úřadě na starost i to, co soudí o současné politické krizi ve městě.

Byl jste řadu let náměstkem karlovarského primátora a najednou jste jedním z hlavních opozičních představitelů v městském zastupitelstvu. Jak velký je to rozdíl?

Musím říct, že rozdíl je to značný. Především být v opozici je mnohem snadnější, což si už jistě dávno uvědomili i členové současného vedení města. Je až komické, jak plamenně dnes obhajují přesně ty samé kroky, které jako opoziční zastupitelé hlasitě kritizovali. Kritizovat cokoliv, co představitelé města udělají, je snadné, obhajovat své kroky je mnohem náročnější. Přesto se nehodlám snížit k opozici za každou cenu, ale tam, kde vidím špatnost, se prostě ozvat musím.

Sám jste byl kdysi v roli, kdy jste musel poslouchat a vyvracet výtky opozice. Co tedy dnes například za takovou špatnost považujete?

Typickým příkladem byl třeba pokus honem rychle pod taktovkou Jiřího Kotka a jeho kamaráda právníka koupit od AC Start, jehož jednatel sedí dávno ve vazbě, pozemky, které město vůbec nepotřebovalo. Tady naštěstí opoziční práce přinesla své ovoce a rychle se pozemky zase vracely zpět. Dále považuji za nutnost vynést na světlo, že z magistrátu někdo nastavil penězovody několika málo právníkům, pro něž jsou za nesmyslné úkoly chystány další a další miliony korun.

Černou dírou na městské peníze je také panem Fujdiarem vedená městská společnost KV city centrum. Neuvěřitelné finanční eskapády tam pan Fujdiar kryje prázdnou slupkou letního kina.

Kandidátem na absurditu desetiletí se ovšem samozřejmě stane žaloba, která má dokázat, že KV Arena není a nikdy nebyla města, že vlastně patří těm, co ji postavili. Nahlíženo touto optikou možná ani nemá být majetkem stavebních firem, ale každého jednotlivého dělníka, který se na její stavbě podílel. Ten pěkně vrátí svou výplatu a dostane kus haly. A podobných nesmyslů je tu ještě celá řada, to by bylo na samostatný rozhovor.

Současné vedení města vám kdysi vyčítalo, že ignorujete zájmy Karlovaráků a pro občany města nic neděláte. Máte pocit, že občané dnes vnímají rozdíl s novým vedením?

Tady nejde o mé pocity, ale o to, že se na mě obrací stále více lidí a kroutí hlavou nad tím, jak rychle své politické proklamace v novinách opustilo současné vedení. Jako malý příklad mohu uvést třeba zdražení předplatného na MHD pro Karlovaráky, skokové zdražení nájemného v městských bytech nebo razantní zvýšení poplatku za psa.
To, že se promrhané peníze snaží vedení města získat z občanů takovýmto způsobem, považují za nehorázné všichni. Tedy kromě současného vedení.

Když mluvíte o současném vedení, koho máte vlastně na mysli? Vždyť koalice již dávno neexistuje…

To máte pravdu, ono je obtížné formulovat, kdo by se vlastně měl na magistrátu chytit za nos. Koalice se totiž už dávno rozhádala a rozpadla a páni radní v podstatě jen doufají, že ještě chvíli snad věci poběží samospádem. Domluvit se na jasné a transparentní koalici je totiž pro naši transparentní radnici nadlidský úkol. Kdejaký radní se tak bude za chvíli hájit, že on vlastně za průšvihy na radnici nemůže, vždyť vlastně není v koalici. Sice sedí v zastupitelstvu, radě města, tučně placených komisích a výborech, ale v koalici vůbec není!

Pojďme k vašemu současnému působení na Karlovarském kraji. Co zde máte vlastně přesně na starost?

Velmi zjednodušeně řečeno mám za úkol získávat pro celý náš kraj dotace z fondů Evropské unie. To se nám velmi daří a v celém našem kraji je to snad vidět. Vždyť jen za poslední roky se nám podařilo pro kraj získat stovky milionů korun třeba do nemocnic, školství a rozvoje silnic.
Velký rozdíl mezi vedením města a kraje vidím především ve strategii a plánování rozvoje. Zatímco na Karlovarském kraji se k tomuto přistupuje jako k prioritě a zvažují se dlouhodobé dopady na rozvoj, tak na městě se za poslední rok a čtvrt soustředili na rozbití takto fungujícího útvaru a nyní jej opět s velkou slávou zakládají.
Ten ztracený čas jim už ale nikdo nevrátí a do budoucna se to projeví v nepřipravenosti čerpání peněz z fondů. Karlovaráci tak nenávratně o peníze již zčásti přišli.

Blíží se volby do krajského zastupitelstva, vnímáte vzrůstající nervozitu nebo očekávání současného vedení nebo opozice na kraji?

Samozřejmě že každý volební rok je vždy specifický a často se v něm začínají profilovat mnozí, kteří si na poslední chvíli hodlají připsat zásluhy za vše, co se podařilo, ačkoliv jste o nich tři roky vůbec nevěděli.
I opoziční zástupci zintenzivňují svou práci a snaží se voličům dokázat, že jsou na jejich straně. Po letech, která jsem už v politice strávil, to považuji trochu za úsměvné, protože jsem vždy sázel spíše na dlouhodobou práci s jasnými výsledky než na prázdné sliby a předvolební populismus.


Děkuji za rozhovor.