Buď stoupá nespokojenost sociálních demokratů s vlastní stranou, nebo se něco děje. V každém případě se k odchodu z ČSSD rozhodl Tomáš Hybner, dlouholetý karlovarský náměstek a krajský zastupitel, a je možné, že s ČSSD se rozloučí také krajský radní Jaroslav Bradáč.

„Je to možné. Uvidím až po krajské konferenci ČSSD, která se koná koncem března. Čekám, zda se narovnají excesy ve straně, nebo ne. Možná se pak na komunální politiku úplně vykašlu. Jsem v ní od roku 1985, něco jsem dokázal a jak se říká, pentli jsem si nepokecal. A na stará kolena se to učit nebudu,“ uvedl Jaroslav Bradáč.

V kuloárech se šeptem hovoří o jeho angažmá u Zemanovců.

To Tomáš Hybner je už definitně rozhodnut a nakročil do Paroubkovy strany LEV 21.

Tomáš Hybner byl v posledních osmi letech bezesporu nejvýraznější postavou sociální demokracie v Karlových Varech. Působil v roli náměstka karlovarského primátora, je členem městského i krajského zastupitelstva a také zasedá v nejužším politickém orgánu ČSSD na celostátní úrovni.

Kritici mu vyčítají některé ne zcela vyjasněné kauzy z minulosti, ovšem jeho podporovatelé poukazují na skutečnost, že žádný jiný politik nedokázal pro Karlovy Vary získat tolik peněz a z nich zrealizovat mnohé významné stavby ve městě.
Po šestnácti letech svého aktivního působení v řadách sociální demokracie se rozhodl tuto stranu opustit.

Proč k takovému rozhodnutí Tomáš Hybner dospěl, nám odhaluje v následujícím rozhovoru.

Pro karlovarskou ČSSD jste téměř symbolem, možná by se dalo říci, že jste tváří ČSSD ve městě. Souhlasíte s tím?
Za symbol bych se nerad považoval, k tomu doopravdy má dlouholetá práce uvnitř strany nesměřovala. Do ČSSD jsem vstupoval velmi mladý a s nadšením pro možnost věnovat se veřejným záležitostem a pomáhat rozvoji města. Musím říct, že jsem hrdý na to, že částečně se mi to podařilo. A jestli jsem tváří ČSSD? No možná ten dojem může vzniknout z toho, že na rozdíl od mnohých svých kolegů jsem se před novináři nikdy neskrýval a čelil jsem otázkám příjemným i těm méně příjemným.

To je pravda, asi i díky tomu vedeme tento rozhovor. Pojďme tedy k přímé otázce – proč opouštíte řady ČSSD?
Od dětství mi bylo vštěpováno, abych se ozval, když vidím nespravedlnost. A proto se teď ozývám gestem, které je pro mne tak zásadní. Už delší dobu mě vyčerpávají osobní boje a půtky nových „karlovarských mocipánů“ v ČSSD, kteří za sebou ještě nemají žádnou odvedenou práci, zato mají řadu osobních zájmů a nenaplněných ambicí. Mám nepříjemný pocit ze zákeřných praktik, kterých se mnozí z členů vedení karlovarské ČSSD neštítí. Snaha o jejich vymýcení se ale bohužel nesetkává s úspěchem, je spíše považována za směšnou a nepatřičnou.

To je poměrně tvrdá kritika členů ČSSD ve městě. Jste si jistý, že je oprávněná?
Musím zdůraznit, že tato kritika směřuje k poměrně úzké skupině lidí uvnitř strany, bohužel právě této skupině lidí se podařilo ovládnout klíčové funkce v karlovarské městské a okresní organizaci. Pro většinu členů strany je mé rozhodnutí asi překvapivé a musím zdůraznit, že drtivé většiny z nich si vážím a rád se s nimi budu i dál potkávat.

Vaši oponenti budou určitě namítat, že jste neunesl skutečnost, že nebudete nadále na čelných místech kandidátních listin, nemáte už funkce ve vedení města…
To je samozřejmě směšné a doufám, že k takové nesmyslné argumentaci se moji kolegové nesníží. Prvních osm let svého členství ve straně jsem žádné funkce neměl, a přesto jsem viděl smysl v působení v řadách sociálních demokratů. Z ČSSD neodcházím s pocitem nepřátelství a neodcházím ani proto, že bych potřeboval zastávat nadále jakoukoliv funkci, nebo se necítil být pro stranu užitečný.
Můj odchod není nějakým uraženým gestem. Je spíše únikem z nesmyslných půtek a zbabělých útoků. Tomu nasvědčuje i to, že řady ČSSD na Karlovarsku neopouštím v posledních týdnech jen já, ale i řada dalších dlouholetých členů této strany.

Za ČSSD jste ale na pozici uvolněného krajského zastupitele pro oblast rozvoj karlovarského kraje. Opustíte tuto funkci?
Ještě před tím, než jsem svým kolegům oznámil rozhodnutí ze strany odejít, jsem hejtmanovi tuto skutečnost sdělil a otevřeně jsem mu nabídl rezignaci na tento post. Hejtman však vyjádřil svůj názor, že by bylo z mé strany vhodné ještě několik málo měsíců do krajských voleb vydržet.
Zůstávám tedy ve funkci, abych nepředával práci těsně před dokončením, ale opakuji, že z postu jsem chtěl hned odejít a nemám problém tak učinit prakticky okamžitě.

Pojďme k budoucnosti. Plánujete se z politiky a veřejného života stáhnout zcela?
To rozhodně ne. Zůstávám karlovarským patriotem a osud města je pro mne nadále důležitý. Zároveň určitě nikdy neztratím zájem o veřejné dění. Ideály moderní levicové strany jsou mi stále blízké a rád bych je i nadále veřejně podporoval. Nemohu tak ale v tuto chvíli činit v karlovarské ČSSD. V Karlových Varech ale došlo k jakémusi mocenskému ovládnutí čelných míst ČSSD lidmi, jejichž jednání a názory jsou myšlenkám sociální demokracie tak vzdálené, že spolupráce s nimi již nadále není možná. Sociálně orientované levicové smýšlení však neopouštím, jen hledám novou platformu, kde by bylo možné takové ideály prosazovat. Právě proto nyní uvažuji o vstupu do řad Národních socialistů – levice 21. století. K tomu mě vede nejen názorová blízkost k jejich programu, ale i vědomí, že řada bývalých členů ČSSD, kteří chtějí prosazovat myšlenky moderní levice, tvoří její jádro.

Vraťme se k vaší politické minulosti. Co považujete za svůj neúspěch a z čeho jste měl radost?
Nepříliš spokojený jsem s osudem Císařských lázní, kde se nám dlouho nedařilo najít a zrealizovat úspěšný projekt. Převod na kraj, který podobný projekt zrealizovat může, asi přišel poněkud pozdě. Pocit dobré práce jsem měl u řady věcí, nejvíce mě vždy potěšilo, když se mi podařilo vyřešit svízelnou situaci konkrétního člověka, který se na mě obrátil. Byly to často maličkosti, které jsem pomohl napravit, ale často jsem z toho měl lepší pocit, než z velkých projektů.