Karlovarští vodní záchranáři mají svoji základnu právě v areálu rolavského koupaliště. „V tisku bylo uvedeno, že tonoucí pomohli lidé kolem ní. Není to pravda. Kolem 14. hodiny, kdy se neštěstí stalo, jsem právě vykonával pravidelnou kontrolu vodních ploch společně se správcem koupaliště Pavlem Ondrejcsikem. Náhle jsem na hladině spatřil nehybné tělo, obličejem dolů. Lidé kolem si jej nevšímali. Ani já jsem v ten okamžik nevěděl, zda někdo jen nenacvičuje nádech, nebo tak něco,“ popisuje horké chvilky u vody záchranář. Okamžitě však skočil do vody a s dalším kamarádem ženu, která nejevila známky života, vytáhli na břeh. Tam ji asi čtyři minuty oživovali. Když přijela záchranka, žena už měla obnovené životní funkce. V současné době leží žena v karlovarské nemocnici, zítra by měla jít domů.