Havárie u Dalovic přerušila provoz na frekventované železniční trati mezi Chebem a Chomutovem. Nejdříve byla zastavena doprava na jedné koleji, poté i na druhé. Šlo o zhruba padesátimetrový úsek trati. Díky pohotové reakci traťmistra byla doprava zastavena před sesuvem trati a nebyla tak ohrožena bezpečnost cestujících a železničního provozu.

Správa železnic podle ÚOHS v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek rozdělila veřejné zakázky na opravu havarijního stavu náspu v úseku Hájek – Dalovice a opravu svršku v úseku Hájek – Dalovice. "Došlo tak ke snížení předpokládané hodnoty veřejné zakázky, kterou pak Správa železnic zadala mimo zadávací řízení uzavřením dvou smluv o dílo," uvedl Martin Švanda, mluvčí ÚOHS. Zadavatel tak podle antimonopolního úřadu porušil povinnost zadat nadlimitní sektorovou veřejnou zakázku v odpovídajícím druhu zadávacího řízení. "Svým postupem mohl ovlivnit výběr dodavatele. Dopustil se tak přestupku, za nějž mu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil pokutu ve výši 150 tisíc korun," dodal mluvčí ÚOHS.

Vizualizace nové podoby areálu ve Svatošských skalách.
Dětskému ráji Svatošky hrozí zánik. Kraj chce Svatošské skály zatraktivnit

Správa železnic vyhlásila na obnovení provozu tohoto úseku železniční trati v průběhu roku 2020 dvě samostatná poptávková řízení, na jejichž základě následně uzavřela dvě samostatné smlouvy o dílo na provedení stavebních prací. "Dodavatelem se stala společnost ChT + TRIX + H-PRO GEO – Sanace Hájek, jejímiž účastníky jsou společnosti Chládek & Tintěra, STRIX Chomutov a H-PRO GEO," doplnil mluvčí.

Úřad podle něho prokázal, že předmět plnění obou smluv o dílo spolu věcně, místně, funkčně i časově souvisí, jedná se tedy o jednu veřejnou zakázku, jejíž celková předpokládaná hodnota vzniká součtem předpokládaných hodnot obou poptávkových řízení, to je 155 620 000 korun bez DPH a přesahuje finanční limit pro nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce.

Podle Správy železnic se jednalo se o mimořádný stav. "Při vypsání zakázky jsme postupovali s cílem co nejrychleji zajistit zprovoznění trati a snížit tak ekonomické následky jak pro Správu železnic, tak zejména i pro dopravce," uvedla mluvčí SŽ.

V případě veřejné zakázky Oprava havarijního stavu náspu v úseku Hájek - Dalovice km 178,850 - 179,000 se jednalo o neodkladnou havarijní opravu relativně krátkého uceleného úseku trati. "Oprava ostatních částí neměla charakter havárie, a proto byla řešena samostatnou veřejnou zakázkou „oprava svršku a TV v úseku Hájek – Dalovice v km 178,500 – 179,400“," doplnila mluvčí.