Zaměstnancům Správy lázeňských parků přinesla změna počasí jiný rytmus v jejich pracovních povinnostech – zatímco kropicí vozy zůstaly stát v garážích, do ulic každodenně vyráží četa sekáčů trávy na zahradních traktůrcích.A protože je přerostlé zeleně všude kolem víc než dost, mají se co ohánět. Včera se s jejich činností mohl seznámit každý, kdo dopoledne zavítal do Majakovského ulice v Rybářích.