Vysloužilých elektrozařízení stále přibývá a snad každá odpovědná firma řeší problém, co s tímto odpadem. Pomoci může jedině jejich správné třídění, zpětný odběr a následná šetrná recyklace.

Toto řešení zvolila i Karlovarská krajská nemocnice (KKN), která se v roce 2019 připojila do projektu Zelená firma. "Hlavním cílem je zabránit, aby elektroodpad končil na skládkách komunálního odpadu. KKN nabídla svým zaměstnancům, návštěvníkům a zákazníkům možnost se zbavit svých vysloužilých elektrospotřebičů prostřednictvím sběrných boxů. Ty jsou umístěny v blízkosti recepce jak v Nemocnici Karlovy Vary, tak v Nemocnici Cheb," uvedla Markéta Singerová, mluvčí KKN.

Nedostatky zjištěné inspektory.
Plíseň v lednici, špinavá digestoř. Inspektoři zavřeli restauraci v Rosnicích

Podle Lucie Krejčové, ekologa KKN jsou vysloužilé elektrospotřebiče a baterie poté z těchto boxů odvezeny společností REMA Systém, která působí v celé České republice. "Díky tomu jsme za loňský rok odevzdali 2 989 kilogramů odpadních elektrozařízení, čímž jsme přispěli k tomu, že se tento odpad nehromadí na skládkách či nespaluje ve spalovnách,“ vysvětlila ekoložka.

Tři tuny takto recyklovaných elektrozařízení ušetří například 464 m3 vody, která se spotřebuje při výrobě jakéhokoliv produktu, toto množství vody vystačí jednomu člověku více než měsíc, či sníží produkci CO2 o 4769 kilogramů. Na recyklaci se v KKN podílí osoby se zdravotním handicapem.

Karlovarské letiště.
Do Izraele se létat bude. Karlovarské letiště plány nemění

„V uplynulém roce KKN vyprodukovala téměř tři tuny elektroodpadu a ten pak přes kolektivní systém Rema předala naší společnosti MARKETA – REMONE k odvozu a následné recyklaci. Tím tak zvyšuje svůj podíl nejen v ekologii, ale i v sektoru sociálním, kdy přímo dodává práci naším zaměstnancům. Tak podporuje zaměstnávání občanů se zdravotním handicapem. Společně tak dotváříme a optimalizujeme moderní a ekologické prostředí,“ uvedl sdělil Tomáš Králík, manažer střediska elektroodpadu MARKETA-REMONE.