Akce si vyžádá úplnou nebo částečnou uzavírku provozu přilehlých ulic, tedy Horovy, Varšavské, Zeyerovy i Jugoslávské. „Vjezd bude umožněn během 1. etapy vozidlům přijíždějícím od nábřeží Osvobození pouze do ulice Jugoslávská. Od světelné křižovatky v Horově ulici budou moci vjet do Varšavské ulice jen auta směrem na pěší zónu,“ uvedla mluvčí radnice Helena Kyselá.

V ulici Varšavská bude úplná uzavírka na části od křižovatky s ulicí Jugoslávská po křižovatku s ulicí Zeyerova, včetně vjezdu do ulice Zeyerova. V uzavřeném úseku bude umožněn provoz pouze pravidelné linkové dopravě.

Vedení města prozatím upustilo od rozsáhlé přestavby a spokojilo se s kompromisem. Jeho cílem bude například změna nevyužívané travnaté plochy mezi dopravním terminálem a Městskou tržnicí. Kvůli tomu se nejdříve začalo s kácením 17 stromů v tomto parčíku, které jsou podle dendrologického průzkumu už dožilé. Podle náměstka primátorky Petra Bursíka stromy město nahradí novými, do nichž investuje přibližně 2,5 milionu korun.

Charakter zcela nevyužité travnaté plochy se má v rámci revitalizace změnit. "V parčíku vysadíme solitérní ovocné stromokeře muchovníky, záhony trvalek, například rozchodníkový nebo mateřídouškový, a další drobnou zeleň. Bude tu založen nový trávník a v něm vzniknou nové pěší cesty ke vchodu do Tržnice. Další zeleň bude vysazena v prostoru parkoviště a někdejšího tržiště ve Varšavské ulici. Dosluhující stánky, o které nebyl mezi prodejci zájem, město již před časem odstranilo, parkoviště dostane nový povrch. Ve středu plochy budou vysazeny menší dřeviny a plochu parkoviště od Varšavské ulice oddělí zelený pás se stromovou alejí javorů babyka," doplnil před časem mluvčí radnice Jan Kopál.

Revitalizaci celého prostranství bude mít na starosti na základě výběrového řízení společnost Silnice Topolany. "Přestavba poběží za zachování provozu linek městské hromadné dopravy. Dopravní podnik si bude režim dopravy korigovat sám," dodal náměstek Bursík.

Náklady na celou investici činí 30 milionů i s DPH. Vzhledem k tomu, že je začleněná do Integrovaného plánu rozvoje území, může na ni město čerpat dotaci až ve výši 90 procent z celkových nákladů. Největším počinem je výměna přístřešků v terminálu včetně nového povrchu vozovky a také modernizace přilehlých ulic Horova a Varšavská.

„Výsledný návrh je kompromisem mezi rozsáhlou akcí, kterou třeba navrhovala kancelář architektury města, a nutnými úpravami. Vymění se povrchy, vzniknou nové přístřešky, počítá se s drobnými terénními úpravami před tržnicí a menšími sadovými změnami na nedalekém parkovišti ve Varšavské ulici,“ uzavřel Bursík.