Téměř po roce od demolice starých objektů městské tržnice přišlo vedení města s dvěma studiemi pro obnovu prázdného prostoru. „Vybrat nebylo až tak těžké. Obě studie byly pěkné, ale nakonec zvítězila ta, kde nebyly lavičky umístěny pod okny paneláků. Snažili jsme se myslet na všechno a zvážit vzhled odpočinkového areálu z pohledu obyvatele jak okolních paneláků, tak budoucího návštěvníka,“ řekl starosta města Josef Železný.

Areál bude osazen lavičkami, stromy zajišťující stín i bohatou zelení. Detailní rozestavění jak laviček, tak zídek město s architektem stále projednává. Pevnou součástí bude i šachový stolek. Autorem studie je firma Brak, přičemž návrhu se ujal architekt Petr Brožek.

Hrubý odhad na výstavbu je šest milionů korun. Po konání výběrového řízení na projekt stavby bude částka upřesněna.

Momentálně město jedná se stavebním odborem o formě realizace.

Není ještě zřejmé, jestli bude výstavba pojmuta jako oprava, nebo na ni bude zapotřebí stavební povolení. V obou případech je dokončení naplánované ještě na tento rok.