V krušnohorském okolí vzniklo v poslední době mnoho zajímavých projektů. Jedním z takových je „Krušnohorská vinařská stezka" v Horní Blatné a jejím okolí.

Putování po této stezce začalo v sobotu v dopoledních hodinách. Lidé se shromáždili na místním náměstíčku u kostela.

Na všechny lidi, kteří se tu sešli, čekalo zdolávání šesti „hornoblatenských" kilometrů s devíti zastávkami. Po celou dobu je provázel Jiří Kupilík, který tuto akci vymyslel.

Nedaleko odsud byla první zastávka u kašny. Ta je věnována zakladateli krušnohorského vinařství.

Další zastávkou byl dům, zvaný Faustův dvůr, kde kdysi dávno působil „krušnohorský Faust". Dále se celý dav přesouval k malé kapličce, která upoutá již na dálku. Nyní už opravený objekt stojí přímo na místě, kde ve sněhové vánici roku 1592 zahynul vinař Werner Hansch se svým švagrem.

Celá skupina prošla také místo zvané Bärensprung – Medvědí skok. Na tomto místě nedlouho po třicetileté válce spáchal poslední hornoblatenský medvěd Bruni sebevraždu skokem ze skály. Pak se pokračovalo do Babiččina údolí. Je to malebné místečko, kam chodila babička nejznámějšího hornoblatenského vinaře. Další zajímavostí byl Blatenský příkop. Dílo z poloviny 16. století, které přivádí vodu z třináct kilometrů vzdáleného Božího Daru. Ani toto nebylo zdaleka vše. Pokračovalo se až k pozůstatkům městských vinných sklepů a po jejich návštěvě zbývalo jen pár kroků k Blatenskému vrchu – posvátnému „Řípu" Krušných hor.

Zcela poslední, devátou zastávkou bylo místo zvané „Šance". Na tomto místě kdysi stávala baterie střelných zbraní.

„Na každé zastávce s pohnutou historií na všechny čekalo také občerstvení," řekl jeden z organizátorů této vinařské akce Jiří Kupilík. Lidé, kteří neměli příležitost na tento devítikilometrový „pochod" dorazit, mají možnost si udělat krásný výlet a poznat historii a okolí Hornoblatenska.