Shodlo se na tom více než 20 zástupců krajských institucí, infocenter, turistických svazů z Bavorska, Saska/Durynska a České republiky při setkání pracovní skupiny projektu CLARA 3.

Hlavními tématy diskuze byla aktualizace mapového portálu www.uprostred-evropy.eu, vydání aktualizované verze publikace 100 turistických superlativů a aktualizace velmi populární mapy Euregio Mobil turistických cílů v území Euregia Egrensis.

Podle Steffena Schönicka, jednatele Euregia Egrensis pracovního sdružení Saska a Durynska, se všechna tři pracovní sdružení v současnosti podílejí především na účasti na veletrzích cestovního ruchu, ale také o práci na publikacích a webových aplikacích, které mají motivovat k návštěvám takzvaného regionu Čtyřzemí.

„Chtěl bych zdůraznit nadregionálnost všech aktivit, které jsou v rámci Euregia Egrensis organizovány. V souvislosti s modernizací interaktivního mapového portálu a přípravou mobilní aplikace rád konstatuji, že práce na aktualizaci a úsilí o uživatelskou příjemnost pokročily do fáze, kdy v nejbližší době bude možné celý projekt publikovat,“ uvedl Lubomír Kovář, jednatel pracovního sdružení Čechy.

Cílem projektu CLARA 3 je zintenzivnit přeshraniční spolupráci sousedních regionů na úrovni orgánů veřejné správy. Jedná se o průřezový přístup k přeshraničním tématům, která se dotýkají veřejné správy.

Nemocnice v Ostrově.
Pacienti rozhodli, která nemocnice je oblíbená