„Vzhledem ke svému handicapu naši klienti často řeší situace, které nám, vidícím lidem, nečiní nejmenší problém. Někteří trpí vadou zraku od narození, jiným se stupeň postižení prohlubuje během života. Často tak stojí před problémy, jak si například ohřát potraviny nebo uvařit jednoduché jídlo,“ uvedla Šárka Kalinová, ředitelka TyfloCentra.

V současnosti je podle Kalinové vybavení kuchyně pro klienty TyfloCentra nebezpečné.

„Proto bychom rádi z projektu zakoupili indukční troubu a sporák. Díky tomu jej budou moci ovládat klienti sami. V případě, že se projekt podaří uskutečnit, budou mít naši klienti možnost významně zkvalitnit svůj život a zvýšit svoji nezávislost na pomoci jiných,“ poznamenala Kalinová.

Slepotou život nekončí, podpořte nás na cestě k naší soběstačnosti. To je dlouhodobé heslo TyfloCentra v Karlových Varech, které pomáhá zrakově postiženým občanům k maximální míře samostatnosti a zkvalitnění života. TyfloCentrum Karlovy Vary poskytuje sociální služby pro zrakově postižené občany, kteří se ocitli v těžké životní situaci následkem poškození zraku nebo postižením od narození.

Služby jsou klientům poskytovány individuálně, případně prostřednictvím skupinových setkání. Forma služeb je ambulantní nebo terénní.