Turnaje se zúčastnili zástupci významných regionálních a nadregionálních společností.

„Tato prestižní akce se poprvé pořádala v roce 1997 pod názvem ´Akcionářský turnaj´. O tři roky později se vedení golfového hřiště rozhodlo přejmenovat turnaj na Charity Golf Party a zařadit jej mezi akce s charitativními účely. Tento záměr se vydařil a do dnešního dne bylo na dobročinné účely vybráno více jak 18 000 000,- Kč. Po skončení golfového turnaje se všichni podporovatelé sešli ve slavnostním sále Grandhotelu Pupp, kde proběhla dražba uměleckých předmětů. Slavnostní večer moderoval Marek Eben a program oživil i Miro Žbirka. V letošním roce se podařilo vybrat částku ve výši 1 500 000,- Kč, za což bychom chtěli dárcům ještě jednou velice poděkovat. Vybraná částka se rozdělila mezi Nadační fond Pohyb bez pomoci, zřízený doc. PaedDr. Pavlem Kolářem, Obecně prospěšnou společnost Pomocné tlapky, Obecně prospěšnou společnost Domov Sue Ryder, organizaci Umění a věda na podporu dyslektických dětí a Nadaci Terezy Maxové," uvedla Lucie Hloušková za pořadatele.