"Na budoucím staveništi dálnice D6 u Hořoviček a Hořesedel odhalili archeologové zajímavé nálezy, které dokládají osídlení Kelty. Nalezli tu bronzovou sponu, kostěný knoflík či knovízskou amfórku a mnoho dalšího. Ukončení archeologického průzkumu předpokládáme na konec září," upřesnila Zikešová.

Unikátní nálezy archeologů z lokality Hořoviček a Hořesedel.Unikátní nálezy archeologů z lokality Hořoviček a Hořesedel.Zdroj: Arecheologický ústav AV ČR

Archeologové si v tělese dálnice vytypovali pozitivní lokality, na nichž v březnu začali nejdříve odstraňovat vrstvu ornice. "Pozornost se ze začátku soustředila na lokalitu Novodvorský potok a Kolešov III. (Chrášťany), kde byly potvrzeny pozitivní objevy. Na začátku května začali se snímáním ornice nejbohatší lokality Hořovičky, která doposud trvá. Na Novodvorském potoce bylo ve spodní partii zachyceno sídliště prvních zemědělců, kde máme zastoupeny obě kultury, a to jak kulturu s lineární keramikou, tak kulturu s vypíchanou keramikou. Obě kultury jsou zde zastoupeny kůlovými dlouhými domy, hliníky, stavebními jamami, zásobnicemi. Objekty jsou bohaté na keramiku a štípanou industrii. Doloženo máme i několik kusů broušené industrie. Zajímavostí je, že se lokalita nachází v řečišti třetihorní řeky, která směřovala od Brd na Mostecko. Krásnými nálezy v jejích štěrkopískách jsou araukarity – zkamenělá dřeva. Tato lokalita je bohužel narušena četnými melioracemi, které v některých případech zasahují i do pravěkých objektů," pokračovala mluvčí ŘSD.

V pátek začíná Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary
Festival ve Varech zahájí Superhrdinové. A další hvězdou bude Liev Schreiber

Jak dodala, v horní části u Novodvorského potoka pak archeologové odkryli další sídlištní objekty, které zatím nebyly blíže zkoumány. "Z materiálu, který jsme zde získali při začišťování plochy, můžeme usuzovat na období mladšího zemědělského pravěku, patrně mladší dobu bronzovou. Polykulturní sídliště bylo odkryto na lokalitě Kolešov III, kde se překrývají objekty ze starší doby bronzové, mladší a pozdní doby bronzové, bylanské kultury - starší doba železná, a doby časně laténské, která tak dokládá osídlení lokality Kelty. Na Kolešově archeologové odhalili i pohřeb muže ze starší doby bronzové. Bohužel bez pohřební výbavy," poznamenala mluvčí silničářů.

U Hořoviček byl dokonce nalezen areál na výrobu železa – tavící pece, vyhřívací a pražící jámy, železářská i kovářská struska. "Ve spodní části zkoumané lokality, nedaleko silnice na Vrbici na Karlovarsku, byl skrývkou zachycen příkop a za ním žlab se zbytky kůlů. Předpokládá se, že se toto ohrazení vztahuje ke germánskému osídlení a dokládá nám tak přítomnost opevněného dvorce. Potvrzení této hypotézy přinese až jeho prozkoumání," dodala Zikešová s tím, že tak výjimečný nález neohrozí zahájení plánované stavby D6 právě v tomto úseku, který má začít v říjnu letošního roku.