S cílem navázat na ověřenou formu komunikace se zainteresovanou veřejností pořádal Karlovarský kraj již čtvrtý Kulatý stůl, tentokrát na téma Uplatnitelnost lidí s mentálním postižením na trhu práce. Na rozdíl od předchozích akcí, které byly zaměřeny na vedení diskusí o stávajících možnostech uplatnění této cílové skupiny, informování zaměstnavatelských subjektů o metodě podporovaného zaměstnávání a analýze možností podpor ze strany obcí a úřadu práce, byl tento připravovaný Kulatý stůl obohacen jednak o výstupy zjištěné analýzou místních podmínek v této oblasti a jednak o seznámení zainteresovaných subjektů s vizí Karlovarského kraje v této oblasti do roku 2015 a strategií pro naplnění právě této vize.

„Akce byla pořádána v rámci Individuálního projektu Karlovarského kraje s názvem Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele,“ konstatoval Miloslav Čermák, náměstek hejtmana kraje. Ten také přiblížil, co bylo hlavním cílem tohoto setkání. „Cílem bylo určitě informovat přítomné o vývoji aktivit projektu a vést diskusi o návrzích konkrétních opatření vedoucích k podpoře uplatnitelnosti lidí s mentálním postižením na trhu práce v Karlovarském kraji,“ dodal náměstek.

Do této akce se přihlásili zaměstnavatelé, kteří již v předchozím období projevili ochotu spolupracovat a podílet se na řešení oblasti, ale také zástupci subjektů poskytujících podporu mentálně postiženým osobám či zástupci úřadu práce a v neposlední řadě také zástupci obcí v našem regionu.

Hlavních témat přednášek bylo hned několik. Přítomní se například dozvěděli, jaké jsou současné možnosti uplatnění osob s mentálním postižením na trhu práce v podmínkách Karlovarského kraje, jestli je, nebo může být zaměstnávání osob se zdravotním postižením pro podnikatelské prostředí zajímavé či jaké systémové nástroje je nutné v Karlovarském kraji zavést s cílem podpořit zaměstnatelnost osob s mentálním postižením na trhu práce. Dále se probrala sociální ekonomika a rozvoj našeho regionu či (ne)závislost osob s mentálním postižením s prezentací příkladů z praxe.

Na konci se konalo závěrečné zhodnocení setkání u kulatého stolu, které bylo financováno z prostředků Evropského sociálního fondu a pro účastníky bylo zdarma. Miloslav Čermák, náměstek hejtmana kraje, děkuje všem za účast.