„Modernizace se týká úseku v délce 1,7 kilometru, kde dojde ke zvýšení bezpečnosti provozu prostřednictvím rozšíření komunikace a statickým zajištěním silničního tělesa. Úsek bude také osazen novými svodidly a dopravním značením. Přestože se budou muset řidiči připravit na případné zdržení na cestě, a v příštím roce dokonce i na úplnou uzavírku, věřím, že po dokončení prací bude cestování v tomto úseku velmi pohodlné a bezpečné,“ uvedl neuvolněný zastupitel Jan Bureš s gescí v oblasti dopravy a silničního hospodářství.

Celkové náklady činí zhruba 81,9 milionu korun, na základě zadávacího řízení bylo dosaženo úspory nákladů oproti původní ceně o 33 milionů korun. Předpokládaný příspěvek z Evropské unie dosáhne maximálně 85 % celkové ceny. V rámci prací dojde také k dalším rozšířením v obloucích s částečnou úpravou výškového vedení trasy, součástí projektu jsou i úpravy všech propustků odvodňovacího systému včetně zřízení nové dešťové kanalizace v obci Radyně. Město Toužim zajistí navazující úpravy v průjezdních úsecích obcí Radyně a Smilov, konkrétně se jedná například o úpravy chodníků, autobusových zastávek, veřejného osvětlení a dešťové kanalizace.

28. ročník Folklórního festivalu Karlovy Vary.
FOTO, VIDEO: Karlovy Vary hostily 28. ročník Folklórního festivalu

Termín dokončení je plánován na prosince roku 2024. V letošním roce bude akce prováděna za částečného omezení provozu na silnici II/207, v roce 2024 si stavba vyžádá úplnou uzavírku, průjezd staveništěm bude povolen jen pro veřejnou autobusovou dopravu a vozidla integrovaného záchranného systému. Objízdná trasa bude vedena po silnicích I. a II. tříd.