Celkem 6,3 miliardy korun rozdělí Karlovarský kraj na útlum těžby v regionu v rámci Fondu spravedlivé transformace (FST) financovaném Evropskou unií. A už nyní se připravované projekty staly rozbuškou mezi krajskou koalicí (STAN, Místní, Piráti, ODS, SNK1, KDU-ČSL a ODS) a opozicí vedenou hnutím ANO.

Opozice vedení kraje vyčítá netransparentnost při posuzování projektů, zatajování hodnotitelů a celkovou neinformovanost krajského zastupitelstva o tomto nejdůležitějším a jedinečném transformačním programu, který ovlivní budoucnost celého regionu. Je primárně zaměřený na řešení negativních dopadů odklonu od uhlí v nejvíce zasažených regionech, tedy i v Karlovarském kraji. Cílem podpory je zajistit dostatek pracovních míst pro pracovníky, kteří odcházejí z uhelného průmyslu a zabezpečení obnovy krajiny zasaženou těžbou uhlí.

Vedení kraje si na pomoc při přípravě tohoto úkolu najalo poradenskou společnost AQE, kterou však podle opozičních zastupitelů vybralo bez řádného výběrového řízení. „Soukromá společnost AQE v podstatě řídí úplně celý proces transformace, zpracovává jednotlivé projekty pro kraj a pravděpodobně i další subjekty, řídí proces výběru a hodnocení projektů do fondu, což je v rozporu s pravidly,“ tvrdila opozice.

To koalice v čele s hejtmanem Petrem Kulhánkem (STAN) rázně odmítla. A přestože krajský náměstek Vojtěch Franta (Piráti), který má celý projekt ve své gesci, opozici na zastupitelstvu ujišťoval, že kraj postupuje v souladu s ministerstvem nastavenými pravidly, výběr strategických projektů je ve finálním stadiu, vše je řádně veřejně projednáváno, kraj nic neskrývá a nehrozí nic, co by bylo možné zpochybňovat, obdržel od opozice odpověď: „Lžete.“

Podle Renaty Oulehlové, krajské zastupitelky (ANO) a starostky těžbou nejpostiženějšího města Sokolova, nikdo ze zastupitelů neví, kdo jsou externí hodnotitelé projektů, kdo je vybíral, kdo rozhodl, že to budou právě oni, a podle jaké metodiky jim byly přiděleny projekty k hodnocení. „My jen víme, že o tom nerozhodl žádný orgán kraje, ani zastupitelstvo, ani rada kraje, ani regionální stálá konference,“ zdůraznila. S kritikou se k ní přidal i její kolega Martin Hurajčík, který uvedl, že místo standardních výběrových řízení Vojtěch Franta radě kraje předkládá jednu výjimku za druhou a to působí dojmem, že chce, aby se nic transparentně nesoutěžilo. „Když jsme jako zastupitelé kraje chtěli znát strategické konkrétní projekty, nebyl ochoten je ani představit, ani o nich diskutovat,“ uvedl Hurajčík.

Podle hnutí ANO začíná celý proces výrazně připomínat kauzu ROP Severozápad, v níž je obžalováno 28 politiků a případ je klasifikován jako zločinné spolčení. „Není možné, aby celý proces řídila a o všem rozhodovala jedna soukromá firma. Výběr projektů předložený krajem, městy a obcemi, firmami a dalšími aktéry musí být absolutně nestranný a transparentní. Musí být realizovány pouze projekty, které budou mít skutečný transformační potenciál a pomohou lidem a firmám v našem kraji. Musí uspět ty projekty, které opravdu cílí na zahlazení následků ukončení těžby hnědého uhlí v kraji a přináší nová pracovní místa a investiční příležitosti, tedy takové rozvojové projekty, které nabídnou práci bývalým zaměstnancům uhelných společnosti,“ dodala poslankyně a krajská zastupitelka Jana Mračková Vildumetzová (ANO).

Návrh na odvolání Vojtěcha Franty, ani na svolání mimořádného zastupitelstva jenom k tomuto tématu, se ale opozici nezdařilo prosadit. Koalice to odmítla.

ANO na to reagovalo při konečném hlasování odchodem ze sálu, a k tomu se připojili i zastupitelé SPD. Navíc zdůraznilo, že bude chtít prošetření všech kroků kraje u FST.