„Návštěvníci tak mohou zhlédnout nejrealističtější zobrazení sv. Jana Nepomuckého, nejznámějšího českého světce. Při tvorbě busty vycházeli vědci z detailní fotografické, kresebné a rentgenové dokumentace Emanuela Vlčka, kterou zhotovil v 70. letech minulého století. Bronzová busta Jana Nepomuckého je z dílny sochaře Ondřeje Bílka,“ uvedla za Nadaci St. Joachim Lena Pintnerová.

Kaple sv. Jana bude v Jáchymově otevřena od 17 do 19 hodin, pak se busta Jana Nepomuckého přesune do kostela sv. Jáchyma. Po akci odveze pořádající Nadace St. Joachim cennou památku zpět do Nepomuku.

close Kaple sv. Jana Nepomuckého v Jáchymově. info Zdroj: Nadace St. Joachim zoom_in Kaple sv. Jana Nepomuckého v Jáchymově.

„Kromě tohoto unikátního exponátu návštěvníky v Jáchymově čeká v Noci kostelů opět bohatý program. Otevřou se dveře národních kulturních památek, kaple sv. Anny, sv. Jana Nepomuckého a samozřejmě památka UNESCO, kostel sv. Jáchyma se soškou Panny Marie z bývalého poutního místa kláštera na Mariánské. Celý program zahájí v 17 hodin Štěpán Schlik s chotí v kapli sv. Anny. Krátce nato přijedou ke kostelu sv. Jáchyma motopoutníci Moto Angels,“ popisuje Lena Pintnerová.

Lidé se podle ní mohou těšit také na ukázku starých církevních knih, prohlídku unikátních varhan nebo koncert ostrovského smíšeného sboru Orbis Pictus.

Závěr večera obstará světelná projekce do vodní mlhy u kostela sv. Jáchyma. Pro všechny bude ještě připravena soutěž o láhev cenného a především chutného mešního vína.