„Museli jsme zdolat mnoho nástrah, ale teď jsme ve fázi, kdy začíná zkušební provoz. Stěnu ověříme v praxi. Na další sezonu, která začne na jaře příštího roku, bychom měli mít dostatek zkušeností na zahájení běžného provozu,“ uvedl kastelán Tomáš Wizovský. Na samotném zprovoznění se podílelo několik sponzorů od města Bečov po Horoklub Chomutov, kterým se do realizace nejprve nechtělo.

„Jsme správci i dalších skalních oblastí, tak víme, že lidé k nim nepřistupují příliš zodpovědně. Osazují je například lešenářskými hákya my to po nich musíme opravovat, aby vše odpovídalo standardům evropských norem. Řekli jsme si, že bude lepší to tu udělat rovnou pořádně a profesionálně,“ vysvětluje Jiří Šťastný z Horoklubu. „Přemýšleli jsme, jak to pojmout. Dnes už chce každý jen přijít s karabinami, bezpečně si vylézt nahoru a odejít. Nakonec jsme usoudili, že tam osadíme nějaké jištění, ale ne zase úplně blízko sebe. Zvolili jsme kompromis mezi bezpečností a zábavou,“ dodává člen chomutovského Horoklubu, podle kterého bude největším lákadlem pro turisty především výhled na okolí, hlavně na řeku. Lákadlem je i blízký gotický hrad, který se nabízí po výstupu na zhruba 25 metrů vysokou skálu.

Pro méně zkušené lezce je k dispozici ale i jednodušší, zhruba desetimetrová varianta. Výstup na vrchol si zájemci mohou zvolit přibližně z deseti různých lezeckých cest. Ačkoliv je stěna svou náročností vhodná spíše pro začátečníky, počítá se alespoň se základními znalostmi jištění. Odvážlivci, kteří se rozhodnou zdolat například Maryškovu cestu do kaple, pojmenovanou po nálezci relikviáře, musí být členy horolezeckého klubu. Pokud touto kompetencí nedisponují, nemusí propadat panice. Předem si mohou domluvit dozor za účasti odborníků. V Karlovarském kraji je v současné době několik horolezeckých destinací. Vedle oblíbených a nejnavštěvovanějších Svatošských skal nebo Šemnické skály tak má nyní veřejnost na výběr další unikát. V kontextu zámeckého prostředí je tato lezecká stěna teprve třetí svého druhu v republice.