„Není tajemstvím, že Svět záchranářů je natolik úspěšným projektem, že budí zájem za hranicemi našeho regionu i České republiky. Je inspirací pro mnohá města, která chtějí obdobné centrum na svém území také vybudovat. Pro Karlovarský kraj je pak poctou, že jim můžeme být v tomto ohledu vzorem. Práce, již odvádí zaměstnanci centra i spolupracující složky v oblasti prevence rizik a bezpečnosti, je nanejvýš záslužná. Právě z těchto důvodů Asociaci Záchranný kruh dlouhodobě podporujeme,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Na činnost Asociace Záchranný kruh bude z rozpočtu Karlovarského kraje uvolněno 600 tisíc korun. Peníze půjdou zejména na personální zajištění organizace a na provoz její základní platformy, kterou je Internetový bezpečnostní portál.

Ilustrační foto.
Nájemné se v Karlových Varech zdražuje. Letos o stovky korun měsíčně

Zbylou částkou pak bude podpořeno praktické vzdělávání ve Světě záchranářů. Prostředky mají být využity na personální i materiální zajištění vzdělávacích aktivit určených pro obyvatelstvo regionu a jeho specifické cílové skupiny. Asociace jednak musela přistoupit k navýšení programové kapacity centra, ale také se musela vypořádat s inflací, se zdražováním služeb zejména v oblasti energií a rovněž se zvýšenými náklady v souvislosti s valorizací mezd.

Svět záchranářů – centrum zdraví a bezpečí funguje v regionu již od roku 2015. Zájemcům nabízí zážitkové vzdělávací programy, v rámci nichž se učí životně důležité dovednosti. Návštěvníci, kteří jimi projdou, si umí poradit v krizových situacích, jako jsou například dopravní nehody či požáry, a dokáží poskytnout první pomoc. O programy je ze strany odborné i laické veřejnosti nebývalý zájem a jsou na měsíce dopředu plně obsazeny.

Ilustrační foto.
Prodej i pronájem. Hlavní pošta ve Varech by mohla sídlit v novém patře Tržnice

Asociace záchranný kruh stojí nejen za projektem Světa záchranářů, ale také za celou řadou neméně úspěšných projektů. Například za sérii výukových materiálů pro mateřské, základní a střední školy nebo sérii osvětových kampaní a výukových videí pod hlavičkou Ty to zvládneš. Ve spolupráci s městem Karlovy Vary a Karlovarským krajem připravuje rozšíření areálu Světa záchranářů, aby byla schopná uspokojit obrovskou poptávku po vzdělávacích programech. Kromě jiného by v něm vzniknout nové prostory pro simulované krizové situace, jež mohou nastat v průmyslových a výrobních provozech.