„Cílem je usnadnit všem osobám se zdravotním postižením, které nemohou navštívit pracoviště ve Svahové ulici, osobní komunikaci s úřadem,“ uvedla Alice Kalousková, pověřená řízením Krajské pobočky ÚP ČR v Karlových Varech. Pracoviště v Závodní ulici tak plně zastupuje pracoviště v ulici Svahová. Na přepážce jsou lidem k dispozici kvalifikovaní odborní zaměstnanci.

„Klienti zde dostanou základní sociální poradenství, mohou podat žádosti o jednotlivé dávky osobám se zdravotním postižením určené ke zmírnění sociálních důsledků jejich zdravotního postižení a k podpoře jejich sociálního začleňování. Mohou požádat také o průkaz osoby se zdravotním postižením i o příspěvek na péči. K dispozici jsou též veškeré formuláře potřebné pro podání žádostí,“ poznamenala Kalousková.

Lidem se zdravotním postižením, kterým brání jejich zdravotní omezení v návštěvě pracoviště ve Svahové ulici, mohou učinit na pracovišti v Závodní ulici veškeré úkony správního řízení, které jsou spojeny s řízením o dávkách pro osoby se zdravotním postižením a příspěvku na péči. Tedy seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí, hlásit změny skutečností rozhodných pro nárok na dávku, její výši nebo výplatu, podávat námitky a odvolání atd. Zároveň si zde mohou, po přiznání nároku, převzít průkaz osob se zdravotním postižením.

V roce 2014 se Oddělení příspěvku na péči a dávek osob se zdravotním postižením Kontaktního pracoviště ÚP ČR v Karlových Varech přemístilo do přízemí budovy Oblastního inspektorátu práce pro Plzeňský a Karlovarský kraj do ulice Svahová 24. Aby Úřad práce ČR toto pracoviště co nejvíce zpřístupnil lidem se zdravotním postižením, rozhodl se posílit tuto agendu prostřednictvím zřízení dalšího pracovního místa v prostorech Krajské pobočky ÚP ČR v ulici Závodní. V případě, že se klienti se zdravotním postižením rozhodnou pro návštěvu pracoviště ve Svahové ulici, informuje ÚP ČR, je na pozemku úřadu vyhrazeno jedno parkovací místo, které je označeno příslušným symbolem.