K dispozici je jim nově Oddělení příspěvku na péči a dávek osob se zdravotním postižením k dispozici na Kontaktním pracovišti ÚP ČR v Závodní ulici ve Dvorech, kde je i krajská pobočka ÚP ČR. Provoz Oddělení příspěvku na péči a dávek OZP v karlovarské Svahové ulici, ukončil provoz v pátek.

„Tímto krokem se snažíme lidem se zdravotním postižením maximálně ulehčit osobní komunikaci s Úřadem práce ČR. S ohledem na jejich zdravotní stav a potřeby došlo k úpravě prostor tak, aby jimi mohli přicházet bez obtíží a byly jednoduše dostupné,“ uvedla Alice Kalousková, pověřená ředitelka Krajské pobočky ÚP ČR v Karlových Varech.

Pracoviště Oddělení státní sociální podpory a dávek pěstounské péče Kontaktního pracoviště ÚP ČR v Karlových Varech bude i nadále klientům k dispozici v 1. patře budovy Oblastního inspektorátu práce pro Plzeňský a Karlovarský kraj na adrese Svahová 24.

Hejtmanka Jana Vildumetzová
Hejtmanství čeká bitva o školství