Podle hejtmanky Jany Mračkové Vildumetzové (ANO) je třeba zmapovat vytížení jednotlivých odborů, odstranit duplicitu jednotlivých agend zavedením tak zvaného administrativního balíčku. Přestože veřejnou zakázku na tento záměr krajská rada ještě neschválila, počítá s tím, že auditoři začnou na potřebných informacích pracovat už začátkem příštího roku. „Podobný audit se na krajském úřadě dělal před mnoha lety a my potřebujeme získat podrobný obraz o úřadu. Zároveň také reagujeme na požadavky jednotlivých odborů, které na nesoulad v pracovních povinnostech poukazují,“ vysvětlila hejtmanka.

Personální audit už například realizoval Krajský úřad v Ústí nad Labem a výsledek byl překvapivý pro sedmdesát úředníků, kteří byli nadbyteční. Zároveň ale audit ulevil těm zaměstnancům, kterým se práce neúměrně nakupila. Vytvořením administrativního balíčku chce hejtmanka zase zrevidovat zbytečnou práci, kterou úředníci udělat musejí, protože je to v zákoně. A také odstranit duplicitu, protože jednu tabulku zasílá úřad třem institucím. „To je například pomocný analytický přehled. Tyto údaje už pak nikdo nekontroluje. Podle nás by vše mohlo být pod Českým statistickým úřadem a ulevilo by se nejen nám, ale i obcím a městům,“ zdůraznila hejtmanka.

Ilustrační foto.
Likvidace rtuti vyšla draho