„Díky tomu ihned ustaly dopravní nehody a občané bez obav, že je smete buď auto z protistrany, anebo nedobržďující kamion za nimi, v klidu odbočí,“ vysvětluje starostka.

Prioritou Stružné v současné době je výstavba vodovodu v Horních Tašovicích, která by měla být ukončena v roce 2023, a dále rekonstrukce veřejného osvětlení ve všech vesnicích, tedy doplnění tak zvaně „hluchých“ míst novými stožáry a celková výměna současných svítidel za ledková.

„Tyto úkoly jsou zcela reálné, jelikož jsou v gesci obce. Co ale, bohužel, nemůžeme ovlivnit, i když snaha je obrovská, je extrémně zvýšená dopravní situace hlavně v Žalmanově. Touto obcí denně projíždí nákladní automobily všech svozových firem z celého Karlovarského kraje jedoucí na skládku Činov, dále pak nákladní auta plná kamení jedoucí z kamenolomu v Horních Tašovicích, či automobily jedoucí do vojenského prostoru,“ vysvětluje Večerková.

Zde bývala oblíbená restaurace Modrá palma.
Podívejte se: Takto se změnily ulice Moravská, Kolmá a Petřín

A dodává, že protože zde nelze vystavět chodníky, jsou místní denně vystavováni nebezpečným situacím. „A k tomu všemu jsme před několika měsíci zjistili, bohužel bez jakéhokoli projednání s námi, coby obcí sousedící, že Doupovské Hradiště plánuje výstavbu krematoria. A že jako příjezdová cesta bude sloužit silnice přes Žalmanov,“ dodává starostka. Vše totiž původně vypadalo tak, že by měla přibližně v roce 2025 konečně ukončit svou činnost skládka Činov, a v tu dobu mělo být zprovozněno krematorium. „Vše je ale jinak, skládka nekončí, ba naopak. Smlouva zní na dobu neurčitou. A tak jak jsem již psala i hejtmanovi: Občané Žalmanova a potažmo Stružné – máte smůlu – vydržte - vždyť může být i hůře…“ uzavírá starostka.