„Iniciativa sdružuje tisíc lidí z pohraničí České republiky, Německa, Rakouska, Polska a Slovenska. Setkání se uskuteční na dvanácti místech takzvané zelené hranice současně. Cílem je poukázat na negativní důsledky uzavřených hranic,“ uvedl jeden z neformálních mluvčích iniciativy ústecký germanista Jan Kvapil. „Myslíme si, že ve chvíli, kdy ve střední Evropě panuje obdobná epidemiologická situace a kdy jsou ve všech zemích přijata téměř totožná ochranná opatření, nemá uzavření hranic s nejbližšími sousedy žádný smysl a vede jen ke zbytečnému rozdělování rodin, přátel,“ upozorňuje. V karlovarském kraji se setkání koná u kaple Ackerl-Kapelle u hraničního přechodu mezi Selbem a Libou na Chebsku a u hraničního přechodu Jelení / Wildenthal v Krušných horách na Karlovarsku.