Bez územního plánu je zablokovaný rozvoj města a trpělivost investorů není nekonečná. My jsme se proto primátora Petra Kulhánka (KOA) zeptali:

Kdy budou mít Karlovy Vary dokončený územní plán?
Je nutné si uvědomit, že schvalování územního plánu je velmi komplikovanou procedurou, kde je nutné skloubit mnohdy protichůdné zájmy města, soukromých vlastníků a státu. Tento proces je extrémně komplikovaný a časově daleko náročnější, než si kdo dovedl představit. Jsme však ve stadiu, kdy bychom měli mít kompletní souhlasy orgánů státní správy tak, aby na červen bylo vyhlášeno veřejné projednání. Z toho vzejdou námitky a připomínky, které musí být vypořádány, a následně bude schválen nový územní plán jako takový aktualizovaný harmonogram hovoří o roce 2019.

Kdo na něm pracuje a v jaké fázi se dokument, na nějž netrpělivě čekají především investoři, nyní nachází?
Pracuje na něm Úřad územního plánování, zpracovatel AF City Plan a pracovní skupina samosprávy, která hájí při celém procesu zájmy města.

Co je při tvorbě tohoto zásadního dokumentu města nejobtížnější?
Tak jak zmíněno v první otázce sladit zájmy města, vlastníků pozemků a státu. V případě Karlových Varů je problematika složitější o specifika, která tu máme: památková rezervace, přírodní léčivé zdroje, četná ložiska nerostných surovin na území města, zejména kaolinu.

Předpokládáme, že s územním plánem se nejprve seznámí zastupitelé, ale bude mít také veřejnost možnost vznést pozměňovací návrhy?
Zastupitelé se již s konceptem územního plánu seznámili, když schvalovali pokyny pro pořízení návrhu územního plánu. Veřejnost má možnost vznést své námitky a připomínky při veřejném projednání a všechny musí být vypořádány podle zákonných pravidel.

Největším investorem, který na územní plán už léta čeká, je společnost Lordship. Ta vlastní rozlehlé pozemky u dolního nádraží a ambice měla velké. Je s tímto investorem město ještě v kontaktu? Stále platí, že Lordship chce v Karlových Varech investovat? Jsou i další velké společnosti, které by rády v Karlových Varech podnikaly?
Se společností Lordship jsme stále v kontaktu, jsme také domluveni, že obnovení jednání nad využitím území dolního nádraží bude jedním z prvních úkolů Kanceláře architektury města.

Lordship není jediným investorem čekajícím na územní plán, je připraveno rozšíření obchodního centra Varyáda, některé záměry bytové výstavby, obchodní outlet na území u jenišovského sjezdu z dálnice D6 a řada dalších.

Ilustrační foto.
Návštěvníci mají o kraj zájem. Zase jich bylo víc