Celková investice za parádní nové obecní vozidlo se vyšplhala na téměř tři miliony korun. Deset procent z této částky pochází z obecního rozpočtu, zbytek je ze zdrojů Evropské unie, tedy z Operačního programu Životní prostředí. „Vybavením nové obecní multikáry je pět uzavíratelných kontejnerů pro hydraulický hákový nosič," řekl starosta Merklína Zdeněk Gerát. Kontejnery budou umístěny po Merklíně, Pstruží, Oldříši a Lípě a poslouží obyvatelům coby sběrná místa pro bioodpad. „Obec jej bude poté moci snadněji a levněji svážet a i vzhled okolí bude čistější a příjemnější. Jen apeluji na obyvatele, že se skutečně jedná pouze o bioodpad. Kontejnery nejsou na suť či použité elektrospotřebiče, ty do nich rozhodně nepatří," připomněl starosta.

Multikára má kromě vybavení, které k ní obec již dostala, také univerzální čelní desku, na kterou se v budoucnosti dají pořídit a namontovat další užitečné přístroje. „Výhledově uvažujeme možná o kropičce, kartáčích, pluhu či fréze," dokončil Gerát.

S multikárou bude jezdit zaměstnanec obecního úřadu. Tomu bylo vytvořeno pracovní místo jako podpora s umisťováním uchazečů o zaměstnání z úřadu práce. Zatím vozidlo parkuje na dvoře mateřské školy, přesune se ale do obecní garáže.