Návštěvníci tak budou mít příležitost seznámit se se všemi druhy našich hadů, přírodou údolí řeky Ohře a zhlédnout unikátní výstavu bezobratlých živočichů. Infocentrum s přilehlým parkem bylo vybudováno v rámci záchranného programu pro užovku stromovou z finančních prostředků EHP fondů, sponzorů a Ministerstva životního prostředí. Otevření by se měl zúčastnit také zajímavý host, a to pětimetrová krajta z plzeňské zoologické zahrady.

Díky zápalu členů Zamenis se daří počty užovky stromové zvyšovat. Populace na Karlovarsku přitom patří ke světovému unikátu, jedná se o nejseverněji žijící populaci tohoto plaza na světě a sdružení se snaží pomáhat zřizováním líhnišť, výzkumem predátorů a také osvětou. „Místní obyvatelé jsou na setkání s užovkou zvyklí, snažíme se šířit informace o ní a o přírodě zejména mezi turisty a chataři. Ty může setkání s plazem překvapit a mohou mu ublížit," uvedl Karel Janoušek, předseda spolku.

Během sobotního dopoledne budou na místě kromě soutěží s přírodovědnou tematikou předvedeni veřejnosti všichni naši hadi i s odborným komentářem a součástí akce bude také výstava raků, brouků a dalších bezobratlých a dětský koutek. Samotné infocentrum se nachází v bývalé hasičárně a lidé tu uvidí vedle materiálů o užovce stromové také expozici loveckých trofejí z Evropy, Asie, Afriky a Ameriky.

V Přírodovědném parku se dále nachází hmyzí hotel, mini líhniště pro plazy, skalky pro ještěrky, budky pro ptáky, plchy a netopýry, informační tabule o přírodním bohatství Poohří a společenská zóna. „V jednání je dále vyhlášení národní přírodní rezervace mezi Stráží nad Ohří a Bočí. I když je užovka stromová jedním z pilířů tohoto záměru, není to jediný důvod. Rezervace bude chránit veškerou jedinečnou faunu a flóru této lokality," dodal předseda.

Kromě sobotního dne je park volně přístupný dle provozního řádu. Infocentrum má nepravidelnou otevírací dobu a je třeba si domluvit schůzku. K tomu a k dalším informacím poslouží internetové stránky spolku www.zamenis.cz.

Na ´otevíračku´ je pak vstup volný, ovšem bez domácích mazlíčků. Ty je kvůli přítomnosti drobných živočichů nutno nechat doma.