V areálu krajského úřadu v Karlových Varech vzniklo v minulém roce několik zábavních prvků pro děti. Nechybí například oblíbená inline dráha či trampolína. Také letos bude areál doplněn o další prvky. Cílem tohoto projektu je, aby areál úřadu žil také v odpoledních hodinách a lidé tu trávili svůj volný čas.

„Na letošní rok se plánuje ještě vybudování altánu v podobě vikinské lodi, hřiště na pétangue, plochy pro kroket a k tomu také půjčovny vybavení a dalších herních prvků pro starší děti, což jsou například lanové překážky,“ konstatovala mluvčí Krajského úřadu Karlovarského kraje Jana Pavlíková. Podle ní se připravuje ještě provoz tenisových kurtů a IQ stezka.

Nedávno v areálu vznikla také naučná stezka. „Základem stezky je pět informačních tabulí, které připravil odbor životního prostředí a zemědělství. Budeme pracovat na tom, aby se v budoucnu stezka ještě rozšířila. Každá z tabulí textem i obrazem informuje návštěvníky o flóře a fauně v okolí krajských institucí,“ uvedl Jaroslav Bradáč, krajský radní.

Připravena jsou témata bylinné patro a houby, obratlovci, bezobratlí, stromy a také vodní prostředí.