Nemalé starosti mají teď bečovští radní s řešením změny územního plánu. Ta se týká výstavby budov na Zlatém vršku v Bečově.

„Zažádal jsem o změnu územního plánu, se záměrem odkoupení pozemků pro výstavbu areálu pro myslivost, restaurace a mého domu. Počáteční náklady s tím spojené jsem řádně zaplatil a veškeré materiály dodal. Město po nějaké době od mého záměru upustilo, po čemž jsem se cítil poškozen,“ řekl podnikatel Zdeněk Pešek, který s plánem pro výstavbu přišel.

„Myslím si, že by tento projekt mohl být nápomocen pro místní jednak tím, že by se zájemci v této lokalitě mohli připojit k nové kanalizaci, vodovodu a plynovodu, které bych v rámci výstavby vybudoval a za druhé tím, že by mohl pomoci rozvoji cestovního ruchu v této lokalitě. S tím vším je spojen i vznik nových pracovních příležitostí, které by mohly pomoci městu odlehčit od problémů s nezaměstnaností,“ dodal.

„Proč tedy město od plánu neodstoupilo hned na začátku? Při zpracování změn jsem ve všech svých konáních jednal důsledně a bezodkladně,“ podotkl Pešek.

O celé problematice s výstavbou na Zlatém vršku se vyjádřila i starostka Olga Haláková.

„Celé projednávání o změně územního plánu mělo několik fází, které proběhly podle předpisů. V první části jsme souhlasili s projednáním. V Karlových Varech si pak ale vyžádali vyjádření všech dotčených organizací, kterých se tento problém týká. Ze stanovisek, které jsme obdrželi vyšla najevo tři jasná a dvě podmíněná ne. Jedním z těchto zamítnutí bylo i rozhodnutí CHKO Slavkovský les, které jasně výstavbu zamítá. Na základě tohoto ustanovení jsme se nedohodli na změně územního plánu. Pokud bychom tak učinili bylo by to v rozporu s vyjádřením CHKO a řešení celého problému by muselo jít až na Ministerstvo životního prostředí,“ doplnila bečovská starostka.

„My zde podnikatelům v jejich obchodních záměrech nijak nebráníme. Panu Peškovi jme vyhověli akorát s povolením pro stavbu jeho domu, který se nenachází na území Zlatého vršku. Povolení pro výstavbu dalších staveb nedostal. Já proti panu Peškovi nic nemám a nejsem jeho překážkou. Pouze zde na našem úřadě plníme své povinnosti,“ dodala dále starostka.

(hni)