Deník na návštěvěDeník na návštěvěZdroj: Deník

Jaké investice plánuje Chyše v letošním roce? Kolik peněz jste na ně v rozpočtu vyčlenili?

Letošní rok je rokem spořivým a pravděpodobně budeme šetřit i v roce následujícím. Městská pokladna nikdy nepřetékala naspořenými finančními prostředky. Tím chci říct, že jsme obraceli každou korunu, než jsme ji vydali a to doslova na cokoliv. Naše obecní politika je zaměřena na čerpání dotací a myslím, že se nám to celkem daří. Za 17 let jsme získali 56 milionů korun a město se podílelo 27 miliony korun. Což znamená, že se nám podařilo za jednu vloženou korunu získat dvě další koruny. V letošním roce využijeme uspořený materiál z předchozích let, který investujeme na částečnou opravu náměstí - parkovací stání pro osobní auta včetně nové zeleně. Postupně opravujeme zastaralý bytový fond - letos plánujeme opravu dvou bytů . Vybudujeme novou kotelnu v bytovém domu se třemi byty a zároveň vyměníme již nevyhovující kotle za kotel automatický páté emisní třídy. Dokončíme opravu kapličky Na Špičáku a zajistíme akci "Vybudování místa pro předcházení vzniku odpadu v obci Chyše" na kterou jsme také získali dotaci. Letos v březnu jsme zatím požádali o čtyři dotace z rozpočtu Karlovarského kraje s 50 procentní spoluúčastí. Jednak na úpravu lipové aleje, dále na opravu kaple v osadě Žďárek. Třetí žádost spočívá ve finanční podpoře nákupního střediska Javor v Chyši, který je v majetku Jednoty Toužim a nakonec žádost o materiálové vybavení pro výjezdovou jednotku našich dobrovolných hasičů. Jakmile budou vyhlášeny další vhodné národní dotace, pokusíme se i o jejich čerpání.

Museli jste kvůli koronaviru některé plánovaných akcí omezit, případně je odsunout na další roky?

Jak jsem předeslal, naše aktivity se odvíjejí od možností získávání dotací ať už z národních fondů nebo z fondů EU.

Co lidem v Chyši nejvíce chybí? A co oceňují?

Pokud nás netrápí koronavirus, město žije celkem bohatým kulturním a sportovním životem. Udržujeme celou řadu tradic a společně se zámkem Lažanských, Okrašlovacím spolkem, Sokolem, Svazem žen a dobrovolnými hasiči ročně uskutečníme téměř 20 kulturních a společenských akcí.

Na velmi slušné úrovni probíhají na našem území i sportovní aktivity. K tomuto účelu slouží sportovní areál, kde najdou vyžití všichni občané města a širokého okolí. Náš sportovní areál jsme neuzavřeli ani v tom nejtěžším korona období. Nejvíce nám v současné době chybí setkávání se s přáteli a samozřejmě zmíněná kultura, fotbalové, hasičské soutěže a hlavně naše skvělé točené chyšské pivečko umocněné tím, že si přiťuknete se svými přáteli a rozeberete jakoukoliv předchozí proběhlou událost, tak jak to odjakživa mezi přáteli chodí.

Jak je to v Chyši s bydlením? Plánujete výstavbu obecních bytů?

Město v současné době disponuje 34 bytovými jednotkami, které postupně po uvolnění renovujeme a modernizujeme. Letos zahájíme výstavbu třech bytů se zaměřením na sociální bydlení a snad se nám podaří zahájit přípravné práce k získání stavebního povolení pro 28 nových parcel určených k výstavbě rodinného bydlení.

Mají lidé zájem stavět v Chyši domy? Máte vyčleněné parcely, které jim město mohlo nabídnout?

Za posledních 10 let se ve městečku postavilo 14 nových rodinných domů a tři stavebníci v letošním roce výstavbu svého domku postupně zahajují. Další pozemky již nejsou k dispozici. Přesto je několik zájemců, kteří jsou ochotni si na nové pozemky počkat.

Je u vás dostatek práce, nebo za prací musejí lidé dojíždět?

Ještě před několika lety zde bylo na 300 pracovních míst. Dnes jich napočítáme sotva 80. Snad se blýská na lepší časy, neboť se nám opět rozjíždí tak zvaná kablovka, která mívala okolo 50 pracovních míst. Řada lidí dojíždí za prací do Podbořan, Žatce, Karlových Varů a jsou firmy, které si samy zaměstnance svážejí například do Ostrova.

Pomáhalo město starým lidem v nesnázích s problémy s koronavirem? Například s rozvozem jídla či s návštěvami u lékaře…

Před 18 lety jsme si uvědomili, že máme řadu starších seniorů, o které se nemá kdo postarat. Zajistili jsme pracovnici - pečovatelku, která chodila k nejpotřebnějším a pomáhala jim se základními potřebami. Po čase jsme přidali dovoz a rozvoz léků. V roce 2018 jsme pořídili s výraznou pomocí od Karlovarského kraje SENIOR BUS a od té doby zajišťujeme jednak rozvoz obědů a také dopravu k odborným lékařům v rámci Karlovarského kraje. Nakonec jsme tuto službu rozšířili o Plzeň, Prahu, Podbořany a Žatec. Dále vozíme seniory za nákupy a ještě umožňujeme návštěvu partnera umístěného v nemocnici nebo v sociálním zařízení. Za loňský rok jsme takto najeli 18 tisíc kilometrů.