Ničivá potopa zdevastovala nevyužívanou památkově chráněnou budovu Císařských lázní v Karlových Varech během vánočních svátků. „Pravděpodobně v důsledku mrazivého počasí v předvánočním období došlo k poškození požárního hydrantu nainstalovaného na půdě budovy. Voda, která unikala z hydrantu, vytopila pravé křídlo vedle Zanderova sálu. Prostory sálu nebyly zasaženy,“ uvedla krajská mluvčí Jana Pavlíková. Havárii likvidovali hasiči.

„Kraj okamžitě zahájil sanační práce a nahlásil událost pojišťovně,“ uvedl náměstek hejtmana Jaroslav Borka. Voda poškodila štukové stropy, z nichž se odlomily části výzdoby. „Sanuje se také pět obrazů, které byly během havárie poničeny a podle Borky poškodila i cennou Císařskou lázeň. „Velký dík patří hasičům, kteří nám zapůjčili techniku k odčerpání vody,“ řekl Borka. Kraj zadal zpracování třech znaleckých posudků pro pojišťovnu. „Škoda ještě není vyčíslena, mělo by se tak stát do čtrnácti dnů,“ uvedla Pavlíková. „Na místě byli zástupci odboru památkové péče karlovarského magistrátu, kteří vypracovali soupis nejnutnějších záchranných prací,“ zdůraznila mluvčí.

„Když se zamyslíme nad tím, jak byly Císařské lázně doposud využívány, je tohle jen logický důsledek,“ dodal náměstek hejtmana s tím, že od 1. ledna 2010 je budova snímána kamerovým systémem a denně kontrolována. V objektu byla také nainstalována nová požární čidla. „I přes tuto událost kraj stále počítá s tím, že by se od 1. dubna alespoň část budovy otevřela a zpřístupnila pro veřejnost a sloužila jako galerijní prostor, který nabídne zájemcům pohled na minulost a budoucnost unikátní památky,“ uzavřel Borka.